« Gal 4:23 List do Galatów 4:24 Gal 4:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Które (rzeczy) są inaczej się rozumiejące. Bo te są dwie umowie: Jedna przed się z góry Synayskiej w niewolą rodząca, (a) ta jest Agar.
2.WUJEK.1923Co przez Allegoryą powiedziano jest; albowiem te są twa Testamenty: jeden na górze Synai, rodzący w niewolą, która jest Agar.
3.RAKOW.NTKtóreć rzeczy inszego cości znaczą; abowiem to jest ono dwoje przymierze; jednoć od góry Synayskiey, które w niewolą rodzi, która jest Agar.
4.GDAŃSKA.1881Przez co znaczą się insze rzeczy; albowiem te są one dwa testamenty; jeden z góry Synajskiej, który rodzi w niewolę; a ten jest jako Agar.
5.GDAŃSKA.2017Ma to znaczenie alegoryczne: te kobiety oznaczają dwa przymierza: jedno z góry Synaj, które rodzi w niewolę – jest nim Hagar.
6.JACZEWSKIOtóż, - ci dwaj synowie byli obrazem dwóch przymierzy: jednem - było przymierze zawarte pod górą Synai, wyobrażone przez Agarę, matkę niewolnika;
7.SYMONco było obrazem innych rzeczy. Są one bowiem dwa przymierza: jedno od góry Synajskiej, które rodzi w niewolę, i takiem jest Agar:
8.DĄBR.WUL.1973A jest to powiedziane przez alegorię: są to bowiem dwa przymierza. Jedno z góry Synaj, rodzące na niewolę: i to wyobraża Agar.
9.DĄBR.GR.1961A jest to powiedziane przez alegorię: są to bowiem dwa przymierza. Jedno z góry Synaj, rodzące na niewolę: i to wyobraża Agar.
10.TYSIĄCL.WYD5Wydarzenia te mają jeszcze sens alegoryczny: niewiasty te wyobrażają dwa przymierza; jedno, zawarte pod górą Synaj, rodzi ku niewoli, a wyobraża je Hagar:
11.BRYTYJKAA to jest powiedziane obrazowo: oznaczają one dwa przymierza, jedno z góry Synaj, które rodzi w niewolę, a jest nim Hagar.
12.POZNAŃSKAMa to znaczenie przenośne. Kobiety te bowiem oznaczają dwa przymierza: jedno zawarte na górze Synaj - rodzące niewolę - wyobraża je Hagar.
13.WARSZ.PRASKAHistoria tych narodzin posiada również głębszy sens: Dwie kobiety–matki wyobrażają dwa przymierza. Jedno z nich – przedstawia je Hagar – zostało zawarte na górze Synaj i ono daje początek pokoleniu rodzącemu się do niewolnictwa.
14.KALETAKtóre [to rzeczy] są powiedziane_alegorycznie; one bowiem są dwa testamenty; jeden z góry Synajskiej, [który] w niewolę rodzi; ten jest Hagar.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Te rzeczy są mówione w przenośni; gdyż są one dwoma Przymierzami; jednym z góry Synaj rodzącym do niewoli, a jest nim Hagar.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITMa to znaczenie przenośne. Te kobiety są jak dwa przymierza: jedno z góry Synaj, rodzące w niewolę - jest nim Hagar.
17.TOR.NOWE.PRZ.To jest znaczenie obrazowe; są to bowiem dwa przymierza; jedno z góry Synaj, które istotnie rodzi w niewolę; jest nim Hagar.