« Gal 4:26 List do Galatów 4:27 Gal 4:28 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo napisano: wesel się niepłodna, nierodząca, wyskocz a krzykni płodem nie bolejąca, iż więcej dzieci pustej, niż mającej męża.
2.WUJEK.1923Albowiem napisano jest: Wesel się, niepłodna, która nie rodzisz, zakrzyknij a zawołaj, która rodząc nie pracujesz; bo wiele synów opuszczonéj, więcéj niż téj, która ma męża.
3.RAKOW.NTAbowiem napisano jest: Rozwesel się niepłodna która nie rodzisz; wyrwi się i wołaj która nie bolejesz, gdyż więcej dziatek onej opuszczonej daleko, niż onej która ma męża.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem napisano: Rozwesel się niepłodna, która nie rodzisz; porwij się, a zawołaj, która nie pracujesz w porodzeniu; bo ta opuszczona wiele ma dziatek, więcej niż ta, która ma męża.
5.GDAŃSKA.2017Napisane jest bowiem: Raduj się, niepłodna, która nie rodzisz, wykrzyknij i zawołaj, która nie znasz bólów porodowych, bo ta opuszczona ma więcej dzieci niż ta, która ma męża.
6.JACZEWSKIMatka ta nasza była niepłodną, ale napisano o niej: Wesel się niepłodna, która nie rodzisz; ciesz się i wykrzykuj z radości: bo więcej mieć będziesz synów, niżeli ta, co męża ma.
7.SYMONAlbowiem napisano jest: Wesel się niepłodna, która nie rodzisz: wołaj z radości i wykrzykuj ty, która, nie znasz ciężkości rodzenia: bo daleko więcej jest dzieci u tej, co była opuszczona, niż u tej, która ma męża.
8.DĄBR.WUL.1973Napisane jest bowiem: Wesel się, niepłodna, która nie rodzisz, wołaj i wykrzykuj, która nie znasz bólu rodzenia, bo daleko więcej dzieci u tej, która była opuszczona, niż u tej, która ma męża.
9.DĄBR.GR.1961Napisane jest bowiem: Wesel się, niepłodna, która nie rodzisz, wołaj i wykrzykuj, która nie znasz bólu rodzenia, bo daleko więcej dzieci u tej, która była opuszczoną, niż u tej, która ma męża.
10.TYSIĄCL.WYD5Wszak napisane jest: Wesel się, niepłodna, która nie rodziłaś, wykrzykuj z radości, która nie znałaś bólów rodzenia, bo więcej dzieci ma samotna niż ta, która żyje z mężem.
11.BRYTYJKAJest bowiem napisane:Raduj się, niepłodna, która nie rodzisz, Wydaj okrzyk radości i wesel się głośno, Ty, która nie znasz bólów porodowych, Bo więcej dzieci ma opuszczona Niż ta, która ma męża.
12.POZNAŃSKANapisano bowiem: "Ciesz się, niepłodna, która nie rodziłaś, wykrzykuj z radości ty, która nie doznałaś bólów rodzenia, gdyż więcej dzieci mieć będzie kobieta opuszczona, niż ta, która jest zamężna".
13.WARSZ.PRASKANapisane jest bowiem: Raduj się; niewiasto niepłodna, któraś nigdy nie miała potomstwa; wołaj ze szczęścia ty, któraś nigdy nie zaznała bólów rodzenia. Bo niezamężna więcej będzie mieć dzieci niż ta, która posiada małżonka.
14.KALETANapisane_jest bowiem: Rozwesel_się niepłodna, [która] nie rodzisz; porwij_się, a zawołaj, [która] nie pracujesz_w_porodzeniu; bo wiele [ma] dziatek opuszczona, więcej niż [ta, która] ma męża.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ponieważ jest napisane: Rozwesel się bezpłodno, nie rodząco; skrusz się i w boleściach zawołaj nie rodząco; bo liczniejsze są dzieci samotnej, bardziej niż tej, która ma męża.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJest bowiem napisane: Wiwatuj, niepłodna, która nie rodzisz! Zawołaj radośnie, nie znająca bólów! Gdyż więcej dzieci ma samotna niż ta, która ma męża.
17.TOR.NOWE.PRZ.Albowiem jest napisane: Rozraduj się niepłodna, ty, która nie rodzisz; wydaj okrzyk i zawołaj, ty, która nie rodzisz w bólach; bo samotna ma więcej dzieci, niż ta, która ma męża.