« Gal 4:3 List do Galatów 4:4 Gal 4:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz gdy przyszło wypełnienie czasu, wysłał Bóg syna swego urodzonego z niewiasty, uczynionego pod zakonem.
2.WUJEK.1923Lecz gdy przyszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg Syna swego, narodzonego z niewiasty, uczynionego pod zakonem,
3.RAKOW.NTLecz gdy przyszła ona zupełność czasu, wysłał Bóg onego Syna swego, uczynionego z niewiasty, który był pod zakonem;
4.GDAŃSKA.1881Lecz gdy przyszło wypełnienie czasu, posłał Bóg onego Syna swego, który się urodził z niewiasty, który się stał pod zakonem,
5.GDAŃSKA.2017Lecz gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg posłał swego Syna, zrodzonego z kobiety, zrodzonego pod prawem;
6.JACZEWSKIgdy zaś zbliżyło się dopełnienie czasu, - to zesłał Bóg Syna swego, który narodził się z niewiasty i poddał się prawu,
7.SYMONLecz gdy przyszła pełność czasu, posłał Bóg od siebie Syna swego, który stał się synem niewiasty, poddanym zakonowi,
8.DĄBR.WUL.1973Lecz gdy nastała pełność czasu, zesłał Bóg Syna swego powstałego z niewiasty i podległego Zakonowi,
9.DĄBR.GR.1961Lecz gdy nastała pełność czasu, zesłał Bóg Syna swego zrodzonego z niewiasty i podległego Zakonowi,
10.TYSIĄCL.WYD5Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z Niewiasty, zrodzonego pod Prawem,
11.BRYTYJKALecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg Syna swego, który się narodził z niewiasty i podlegał zakonowi,
12.POZNAŃSKAGdy zaś wypełnił się czas, Bóg zesłał swego Syna, który urodził się z kobiety, urodził się pod panowaniem Prawa,
13.WARSZ.PRASKALecz kiedy nadeszła [z dawna określona] pełnia czasu, posłał Bóg Syna swego – który narodził się z niewiasty i był poddany przepisom Prawa [żydowskiego] –
14.KALETAGdy zaś przyszło wypełnienie czasu, posłał Bóg Syna swego, [który] się_urodził z niewiasty, [który] się_stał pod zakonem,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś kiedy przyszło wypełnienie czasu, Bóg posłał Swojego Syna, który urodził się z niewiasty oraz pojawił wśród Prawa,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITKiedy jednak wypełnił się czas, Bóg posłał swojego Syna, który narodził się z kobiety i podlegał Prawu,
17.TOR.NOWE.PRZ.Lecz gdy przyszło wypełnienie czasu, posłał Bóg swojego Syna, który narodził się z kobiety i narodził się pod Prawem,