« Jan 10:21 Ewangelia Jana 10:22 Jan 10:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Były lepak obnowienia (kościoła) w Jerozolimie, a zima była.
2.WUJEK.1923A było w Jeruzalem poświęcenie kościoła, i zima była.
3.RAKOW.NTA było odnowienie Kościoła w Jerozolimach, i zima była.
4.GDAŃSKA.1881A było w Jeruzalemie poświęcanie kościoła, a zima była.
5.GDAŃSKA.2017Była wtedy w Jerozolimie uroczystość poświęcenia świątyni. A była zima.
6.SZCZEPAŃSKI{I} przypadła <wtedy> w Jerozolimie uroczystość Poświęcenia Świątyni. {A} była zima;
7.GRZYM1936Odbywała się w Jerozolimie uroczystość Poświęcenia kościoła, a była zima.
8.DĄBR.WUL.1973I przypadła w Jerozolimie Uroczystość Poświęcenia Świątyni, a była zima.
9.DĄBR.GR.1961I przypadła wówczas w Jerozolimie uroczystość Poświęcenia świątyni; a było to zimą.
10.TYSIĄCL.WYD5Obchodzono wtedy w Jerozolimie uroczystość Poświęcenia Świątyni. Było to w zimie.
11.BRYTYJKAObchodzono wtedy w Jerozolimie uroczystość poświęcenia świątyni. Była zima.
12.POZNAŃSKAW Jerozolimie obchodzono wtedy uroczystość Poświęcenia Świątyni. Była zima.
13.WARSZ.PRASKAA w Jerozolimie obchodzono wtedy uroczystość Poświęcenia Świątyni. Była zima.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś w Jerozolimie było wtedy Święto Świateł i była zima;
15.EIB.BIBLIA.2016.LITObchodzono wówczas w Jerozolimie rocznicę poświęcenia świątyni. Była zima
16.TOR.NOWE.PRZ.A obchodzono w Jerozolimie święto poświęcenia świątyni, i była zima,