« Psal 140:13 Księga Psalmów 141:1 Psal 141:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(140:1) Gospodnie, wołał jeśm ku tobie, usłysz mię, bacz na głos moj, gdy wołać będę ku tobie.
2.PS.PUŁAWSKIPsalm Dawid. (140:1) Gospodnie, wołałeśm k tobie, usłysz mie, bacz na głos moj, gdy wołać będę k tobie.
3.WUJEK.1923Psalm Dawidowi. Panie, wołałem do ciebie, wysłuchaj mię: posłuchaj głosu mego, gdy wołać będę k tobie.
4.GDAŃSKA.1881Pieśń Dawidowa. Panie! wołam do ciebie, pośpiesz się do mnie: posłuchaj głosu mego, gdy wołam do ciebie.
5.GDAŃSKA.2017Pieśń Dawida. PANIE, wołam do ciebie, pospiesz ku mnie; wysłuchaj mego głosu, gdy wołam do ciebie.
6.PS.BYCZ.1854Psalm Dawida. O-Panie! wzywam-Cię; pospiesz ku-mnie; posłuchaj głosu-mego, za-wołania-mojego, do-Ciebie.
7.GÖTZE.1937PSALM. Dawida. Panie, do Ciebie wołam, pośpiesz ku mnie; usłysz głos mój, gdy Ciebie wzywam!
8.CYLKOWPieśń Dawida. Boże, wzywam Cię, pospiesz do mnie, słuchaj głosu mojego, gdy wzywam Cię.
9.KRUSZYŃSKIPsalm Dawida. Panie! wołałem do Ciebie, wysłuchaj mnie! Weź w uszy głos mój, gdy wołam do Ciebie!
10.ASZKENAZY Śpiew Dawida. Jehowo, wołam Cię, spiesz ku mnie, usłuchaj głosu mego, gdy wołam do Ciebie!
11.SZERUDAPsalm Dawida. Panie, wzywam Cię, pośpiesz mi z pomocą, nakłoń ucha do głosu mego, gdy wzywam Cię!
12.TYSIĄCL.WYD1(140:1) Psalm. Dawidowy. Do Ciebie wołam, Panie: prędko mi dopomóż; wysłuchaj głosu mego, gdy wołam do Ciebie.
13.TYSIĄCL.WYD5Psalm. Dawidowy. Do Ciebie wołam, Panie, pośpiesz mi [z pomocą]; usłysz głos mój, gdy wołam do Ciebie.
14.BRYTYJKAPsalm Dawidowy. Panie, wzywam cię, pośpiesz mi z pomocą, Usłysz głos mój, gdy wołam do ciebie!
15.POZNAŃSKAPsalm Dawida. Ciebie, Jahwe, wzywam, przybądź mi z pomocą, wysłuchaj mego głosu, gdy do Ciebie wołam.
16.WARSZ.PRASKAPsalm Dawida. O Panie, wołam do Ciebie, pośpiesz mi na pomoc, głosu mojego wysłuchaj, gdy do ciebie się wznosi.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Pieśń Dawida. Wzywam Cię, WIEKUISTY, pospiesz do mnie; kiedy Cię wzywam słuchaj mojego głosu.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITPsalm Dawida. PANIE, proszę Cię, pośpiesz do mnie! Bądź czuły na mój głos, gdy do Ciebie wołam!