« 1Kor 7:17 1 List do Koryntian 7:18 1Kor 7:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Obrzezany kto wezwan, niech się nie czyni nie obrzezańcem; wnapłetku kto wezwan, niech się nie obrzezuje.
2.WUJEK.1923Obrzezanym kto wezwany jest, niechajże nie przywodzi odrzezku. W odrzezku kto wezwany jest, niechaj się nie obrzezuje.
3.RAKOW.NTObrzezanym kto wezwany jest? niechaj nie przywodzi nieobrzeski; W nieobrzesce kto wezwany jest? niechaj się nie obrzezuje.
4.GDAŃSKA.1881Obrzezanym kto powołany jest, niechaj nie wprowadza na się nieobrzezki; a w nieobrzezce kto jest powołany, niech się nie obrzezuje.
5.GDAŃSKA.2017Został ktoś powołany jako obrzezany? Niech się nie staje nieobrzezanym. Został ktoś powołany jako nieobrzezany? Niech się nie obrzezuje.
6.JACZEWSKICzy kto z żydów, czy z pogan do wiary powołanym został, - niech się nie zapiera pierwotnego swojego stanu:
7.SYMONObrzezanym kto wezwan? niechajże obrzezania swego nie zawleka. Nieobrzezamym kto wezwan? niechże się nie obrzezuje.
8.DĄBR.WUL.1973Kto został wezwany będąc Żydem, niech się znaku obrzezania nie pozbywa. Kto wezwany poganinem, niech się obrzezaniu nie poddaje.
9.DĄBR.GR.1961Kto został wezwany będąc obrzezany, niech się znaku obrzezania nie pozbywa. Kto jest wezwany nie będąc obrzezany, niech się obrzezaniu nie poddaje.
10.TYSIĄCL.WYD5Jeśli ktoś został powołany jako obrzezany, niech nie pozbywa się znaku obrzezania; jeśli zaś ktoś został powołany jako nieobrzezany, niech się nie poddaje obrzezaniu.
11.BRYTYJKABył ktoś w chwili powołania obrzezany? Niech nie ukrywa obrzezania. Był ktoś w chwili powołania nieobrzezany? Niech się nie obrzezuje.
12.POZNAŃSKAJeżeli ktoś został powołany do wiary jako obrzezany, niech znaku obrzezania nie ukrywa. Jeżeli ktoś został powołany jako nie obrzezany, niech się obrzezaniu nie poddaje.
13.WARSZ.PRASKAJeśli ktoś został powołany jako obrzezany, niech nie pozbywa się znaku obrzezania; jeśli zaś ktoś został powołany jako nie obrzezany, niech się nie poddaje obrzezaniu.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Został ktoś powołany jako obrzezany? Niech nie naciąga sobie napletka. Został ktoś powołany w nieobrzezaniu? Niech się nie obrzezuje.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITKtoś został powołany jako obrzezany? Niech nie ukrywa obrzezania. Ktoś jako nieobrzezany? Niech się nie obrzezuje.
16.TOR.NOWE.PRZ.Jeśli ktoś został powołany jako obrzezany, niech nie ukrywa obrzezania; a jeśli ktoś został powołany jako nieobrzezany, niech się nie obrzezuje.