« 1Kor 7:31 1 List do Koryntian 7:32 1Kor 7:33 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A chcę was być bez kłopotu. Nieżonaty kłopoce się o pańskie (rzeczy) jakoby się spodobał panu.
2.WUJEK.1923A chcę, abyście byli bez pieczołowania. Kto bez żony jest, stara się o to, co Pańskiego jest, jakoby się podobał Bogu.
3.RAKOW.NTA chcę abyście wy bez pieczołowania byli. Bezżennik pieczołuje się o rzeczach Pańskich, jakoby się podobał Panu;
4.GDAŃSKA.1881A chcę, abyście wy byli bez kłopotu, bo kto nie ma żony, stara się o rzeczy Pańskie, jakoby się podobał Panu;
5.GDAŃSKA.2017Chcę, żebyście nie mieli trosk. Nieżonaty troszczy się o sprawy Pana, o to, jak się przypodobać Panu.
6.JACZEWSKINie chciałbym, abyście się zbytnie troszczyli o rzeczy światowe. Bezżenny myśli tylko o Bogu, o tem jak mu się podobać;
7.SYMONA ja pragnę, abyście byli bez troski. Nieżonaty troszczy się o to, co Pańskiego jest, jakby się podobał Bogu.
8.DĄBR.WUL.1973A pragnę, abyście byli bez troski. Kto nie ma żony, troszczy się o to, co Pańskiego, jak by się Bogu podobać.
9.DĄBR.GR.1961A pragnę, abyście byli bez troski. Kto nie ma żony, troszczy się o to, co Pańskie, jakby się Bogu podobać.
10.TYSIĄCL.WYD5A ja chciałbym, żebyście byli wolni od utrapień. Człowiek bezżenny troszczy się o sprawy Pana, o to, jak by się przypodobać Panu.
11.BRYTYJKAChcę, abyście byli wolni od trosk; kto nie ma żony, troszczy się o sprawy Pańskie, o to, jak by się Panu podobać;
12.POZNAŃSKAChciałbym, żebyście byli wolni od trosk. Ten, kto nie ma żony, troszczy się tylko o sprawy Pana i zabiega o to, aby się Panu podobać.
13.WARSZ.PRASKAA ja chciałbym, żebyście byli wolni od utrapień. Człowiek bezżenny troszczy się o sprawy Pana, o to, jak by przypodobać się Panu.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A chcę, byście byli bez trosk. Nieżonaty zajmuje się tymi sprawami, które są Pana jak zadowolić Pana;
15.EIB.BIBLIA.2016.LITChcę, abyście byli wolni od trosk. Ten, kto nie ma żony, troszczy się o sprawy Pana, o to, jak przypodobać się Panu.
16.TOR.NOWE.PRZ.A chcę, abyście byli wolni od trosk; nieżonaty troszczy się o sprawy Pana, o to jak podobać się Panu;