« Sęd 9:15 Księga Sędziów 9:16 Sęd 9:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Teraz tedy, jeźliście prawie i krom grzechu postanowili Abimelecha królem nad wami, i jeźliście się dobrze obeszli z Jerobaalem i z domem jego, i oddaliście mu dobrodziejstwa jego,
2.GDAŃSKA.1881A tak teraz jeźliście prawdziwie a szczerze uczynili, obrawszy sobie królem Abimelecha; a jeźliście się dobrze obeszli z Jerobaalem i z domem jego, a jeźliście podług dobrodziejstw ręki jego uczynili z nim;
3.GDAŃSKA.2017Teraz więc, jeśli postąpiliście uczciwie i szczerze, ustanawiając sobie Abimeleka królem, i jeśli dobrze obeszliście się z Jerubbaalem i jego domem i odpłaciliście mu za dobrodziejstwa jego ręki;
4.CYLKOWJeżeliście zatem rzetelnie i uczciwie postąpili, ustanawiając Abimelecha królem, jeżeliście pięknie postąpili z Jerubbaalem i domem jego, a wedle zasługi rąk jego mu oddali;
5.KRUSZYŃSKIA teraz, czyście rzetelnie i uczciwie postąpili, wybierając Abimelekha królem, czy dobrze postąpiliście względem Jerubbaala i jego domu, i według zasługi rąk jego mu oddali?
6.TYSIĄCL.WYD5A zatem czy zgodnie z prawdą i prawem postąpiliście, obrawszy królem Abimeleka? Czy się dobrze obeszliście z Jerubbaalem i jego rodem? Czy doceniliście dobrodziejstwa jego ręki?
7.BRYTYJKAJeżeli tedy w sposób godny i prawy uczyniliście to, że ustanowiliście Abimelecha królem, i jeżeli dobrze postąpiliście z Jerubbaalem i z jego domem, i jeżeli odpłaciliście mu według tego, jak zasłużył,
8.POZNAŃSKAA teraz [pytam]: Czy działaliście w duchu prawdy i uczciwości, ustanawiając królem Abimeleka? Czy dobrze postąpiliście względem Jerubbaala i jego rodziny i czy odpłaciliście mu wedle dobrodziejstwa doznanego z jego rąk,
9.WARSZ.PRASKAA teraz zastanówcie się dobrze, czy słusznie postąpiliście, ogłaszając królem Abimeleka. Czy byliście sprawiedliwi wobec Jerubbaala i całej jego rodziny? Czy rzeczywiście zasłużył sobie na to?
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jeśli zatem, postąpiliście rzetelnie i uczciwie, ustanawiając królem Abimelecha; jeśli pięknie postąpiliście z Jerubbaalem i jego domem, i oddaliście według zasługi jego rąk –
11.EIB.BIBLIA.2016.LITA teraz posłuchajcie: Czy ustanawiając Abimeleka królem, postąpiliście rzeczywiście w dobrej wierze? Czy słusznie postąpiliście z Jerubaalem i jego rodem? Czy odpłaciliście mu odpowiednio do dzieła jego rąk?