« Sęd 9:17 Księga Sędziów 9:18 Sęd 9:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Którzyście teraz powstali na dom ojca mego, i pozabijaliście syny jego, siedmdziesiąt mężów na jednym kamieniu: a uczyniliście królem Abimelecha, syna służebnice jego nad obywatelmi Sychem, przeto że bratem waszym jest.
2.GDAŃSKA.1881Aleście wy powstali przeciw domowi ojca mego dziś, i pobiliście syny jego, siedmdziesiąt mężów na jednym kamieniu, i obraliście królem Abimelecha, syna służebnicy jego, nad mężami Sychem, iż bratem waszym jest.)
3.GDAŃSKA.2017Wy zaś powstaliście dziś przeciw domowi mego ojca i zabiliście na jednym kamieniu jego synów, siedemdziesięciu ludzi, a syna jego służącej, Abimeleka, ustanowiliście królem nad ludźmi Sychem, dlatego że jest waszym bratem.
4.CYLKOWPodczas gdyście powstali teraz przeciw domowi ojca mojego, wymordowali synów jego, siedmdziesięciu mężów na jednym kamieniu, a postanowili Abimelecha, syna niewolnicy jego, królem nad obywatelami Szechemu, ponieważ pobratymcą waszym jest:
5.KRUSZYŃSKIA wyście powstali dzisiaj przeciwko domowi ojca mego i wymordowaliście synów jego, siedemdziesięciu ludzi na jednym kamieniu i Abimelekha, syna jego służebnicy, wybraliście królem nad obywatelami Sychemu, ponieważ on jest bratem waszym!
6.TYSIĄCL.WYD5wy dziś powstaliście przeciwko rodowi mego ojca, wyście wymordowali synów jego, siedemdziesięciu mężów na jednym kamieniu, wy obraliście Abimeleka, syna jego niewolnicy, na króla nad możnymi z Sychem, dlatego że jest waszym bratem!
7.BRYTYJKAWy zaś powstaliście dziś przeciwko domowi mojego ojca i wymordowaliście za jednym zamachem jego synów w liczbie siedemdziesięciu mężów i ustanowiliście Abimelecha, syna jego służącej, królem nad obywatelami Sychem, dlatego że jest waszym bratem –
8.POZNAŃSKAWy zaś powstaliście dziś przeciw domowi mego ojca i wymordowaliście jego synów, siedemdziesięciu mężów, na jednej skale, a następnie syna jego niewolnicy, Abimeleka, ustanowiliście królem nad mieszkańcami Sychem, bo jest "bratem" waszym.
9.WARSZ.PRASKAA wyście dziś wszyscy wystąpili przeciwko rodzinie mego ojca, roztrzaskaliście o jeden kamień jego siedemdziesięciu synów i obwołaliście królem nad wszystkimi mieszkańcami Sychem Abimeleka, syna jego niewolnicy, dlatego że jest waszym bratem.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.a teraz powstaliście przeciwko domowi mojego ojca, wymordowaliście jego synów, siedemdziesięciu mężów na jednym kamieniu, a królem nad obywatelami Szechem ustanowiliście Abimelecha, syna jego niewolnicy, ponieważ jest waszym pobratymcem;
11.EIB.BIBLIA.2016.LITA co wy zrobiliście? Powstaliście przeciw rodowi mojego ojca. Wybiliście na jednym kamieniu jego siedemdziesięciu synów. Ustanowiliście Abimeleka, syna jego służącej, królem nad rządcami Sychem, tylko dlatego, że jest waszym bratem!