« Sęd 9:48 Księga Sędziów 9:49 Sęd 9:50 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A tak ubiegając się, bawszy gałęzi z drzew, szli za wodzem. Którzy obłożywszy wieżę zapalili: i tak się stało, że dymem i ogniem tysiąc człowieka zginęło, mężów pospołu i niewiast, obywatelów wieże Sychim.
2.GDAŃSKA.1881A tak uciąwszy z onego wszystkiego ludu każdy gałąź swoję, szli za Abimelechem, a kładli je około twierdzy i spalili niemi twierdzą ogniem, i poginęło tam wszystkich mężów wieży Sychemskiej około tysiąca mężów i niewiast.
3.GDAŃSKA.2017Każdy więc z całego ludu uciął swoją gałąź i poszedł za Abimelekiem; potem kładli je dokoła twierdzy i spalili nimi twierdzę ogniem. I zginęli tam wszyscy ludzie z wieży Sychem, około tysiąca mężczyzn i kobiet.
4.CYLKOWŚciął tedy wszystek lud wojenny, każdy krzak, a idąc za Abimelechem, rzucali na basztę i wzniecili w baszcie ogień nad nimi, tak że zginęli i wszyscy mieszkańcy twierdzy Szechemu - około tysiąca mężczyzn i kobiet.
5.KRUSZYŃSKITedy wszyscy z ludu, każdy ściął krzak i poszli za Abimelekhiem; a podłożywszy pod basztę, wzniecili nad nimi ogień w baszcie i tak zginęli wszyscy mieszkańcy twierdzy sychemskiej, około tysiąca mężczyzn i kobiet.
6.TYSIĄCL.WYD5Wszyscy więc jak jeden mąż, uciąwszy po gałęzi, szli za Abimelekiem i składali je dokoła podziemia. Następnie spalili ogniem podziemie i w ten sposób zginęli tam wszyscy mieszkańcy Migdal-Sychem, mężczyźni i kobiety w liczbie około tysiąca.
7.BRYTYJKARównież wszyscy zbrojni mężowie z całego jego zastępu naścinali gałęzi i podążyli za Abimelechem, ułożyli je wokoło warowni i spalili nimi warownię ogniem, tak iż poginęli wszyscy mieszkańcy warowni Sychemskiej w liczbie około tysiąca mężczyzn i kobiet.
8.POZNAŃSKAKażdy mąż z tej gromady uciął więc po jednej gałęzi dla siebie, po czym udali się w ślad za Abimelekiem, złożyli je nad kryptą i wypalili ją ogniem, tak że zginęli także wszyscy ludzie z Migdal-Sychem w liczbie okoła tysiąca osób, mężczyźni i niewiasty.
9.WARSZ.PRASKANatychmiast więc wszyscy wojownicy zaczęli ścinać gałęzie, znosić je za Abimelekiem i układać wokół warownej części [świątyni]. Potem podpalili wszystko, razem ze znajdującymi się wewnątrz ludźmi. I tak oto zginęli wszyscy ci, którzy przebywali w Migdal–Sychem, razem około tysiąca mężczyzn i kobiet.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem cały lud wojenny, każdy ściął krzak i idąc za Abimelechem, rzucali je na basztę. I wzniecili za nimi ogień w baszcie; tak, że zginęli wszyscy mieszkańcy twierdzy Szechem – około tysiąca mężczyzn i kobiet.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITWojsko naścinało więc gałęzi i poszło za Abimelekiem. Gałęzie te ułożyli na grocie, podłożyli ogień i tak wygubili wszystkich ludzi w twierdzy Sychem, około tysiąca mężczyzn i kobiet.