« 2Tym 4:9 2 List do Tymoteusza 4:10 2Tym 4:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo Demas opuścił mię, umiłowawszy niniejszy wiek, i poszedł do Thessaloniki. Krescent do Galacij, Tytus do Dalmacij.
2.WUJEK.1923Albowiem Demas mię opuścił, umiłowawszy ten świat, i poszedł do Thessaloniki, Krescent do Galacyi, Tytus do Dalmacyi.
3.RAKOW.NTAbowiem Demas mię opuścił, umiłowawszy teraźniejszy wiek, i poszedł do Thessaloniki; Krescens do Galacyiey, Tytus do Dalmacyey.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem Demas mię opuścił, umiłowawszy ten świat, i poszedł do Tesaloniki, Krescens do Galacyi, Tytus do Dalmacyi;
5.GDAŃSKA.2017Demas bowiem mnie opuścił, umiłowawszy ten świat, i udał się do Tesaloniki, Krescens do Galacji, Tytus do Dalmacji;
6.JACZEWSKIKrescens udał się do Galacyi, Tytus - do Dalmacyi.
7.SYMONBo Demas mię opuścił, umiłowawszy ten świat, i udał się do Tesaloniki: Krescent do Galacji, Tytus do Dalmacji.
8.DĄBR.WUL.1973Krescens do Galacji, Tytus do Dalmacji.
9.DĄBR.GR.1961Krescens do Galacji, Tytus do Dalmacji.
10.TYSIĄCL.WYD5Demas bowiem mnie opuścił, umiłowawszy ten świat, i podążył do Tesaloniki, Krescens do Galacji, Tytus do Dalmacji.
11.BRYTYJKAAlbowiem Demas mnie opuścił, umiłowawszy świat doczesny, i odszedł do Tesaloniki, Krescent do Galacji, Tytus do Dalmacji;
12.POZNAŃSKABo Demas mnie opuścił, umiłowawszy ten świat, i udał się do Tesaloniki, Krescens - do Galacji, Tytus - do Dalmacji.
13.WARSZ.PRASKADemas bowiem, umiłowawszy ten świat, opuścił mnie i udał się do Tesaloniki, Krescens – do Galacji, a Tytus – do Dalmacji.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.gdyż Demas mnie pozostawił i umiłował obecne życie, więc poszedł do Tesalonik; Krescens do Galacji, a Tytus do Dalmacji;
15.EIB.BIBLIA.2016.LITgdyż Demas mnie opuścił. Pociągnął go ten świat i odszedł do Tesalonik. Krescens udał się do Galacji, a Tytus do Dalmacji.
16.TOR.NOWE.PRZ.Demas bowiem mnie opuścił, bo umiłował obecny wiek i poszedł do Tesalonik, Krescens do Galacji, Tytus do Dalmacji;