« 2Tym 4:20 2 List do Tymoteusza 4:21 2Tym 4:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Pospieszaj się przed zimą przyść. Pozdrawia cię Eubulus, i Pudent, i Linus i Klaudya, i bracia wszytcy.
2.WUJEK.1923Śpiesz się, abyś przyszedł przed zimą. Pozdrawiają cię Eubulus i Pudens i Linus i Klaudya i bracia wszyscy.
3.RAKOW.NTStaraj się abyś przed zimą przyszedł. Pozdrawia cię Eubulus, i Pudens, i Linus, i Klaudya, i bracia wszyscy.
4.GDAŃSKA.1881Staraj się, abyś przyszedł przed zimą. Pozdrawia cię Eubulus i Pudens, i Linus, i Klaudyja, i bracia wszyscy.
5.GDAŃSKA.2017Postaraj się przybyć przed zimą. Pozdrawia cię Eubulos, Pudens, Linus, Klaudia i wszyscy bracia.
6.JACZEWSKIStaraj się tu przybyć przed zimą. Pozdrawiają cię Eubulus, i Pudens, i Linus, i Klaudia, i bracia wszyscy.
7.SYMONSpiesz się, abyś przybył przed zimą. Pozdrawiają ciebie Eubulus, i Pudens, i Linus, i Klaudja, i wszyscy bracia.
8.DĄBR.WUL.1973Spiesz się, abyś przybył przed zimą. Pozdrawiają cię Eubulus i Pudens, Linus i Klaudia, i wszyscy bracia.
9.DĄBR.GR.1961Spiesz się, ażebyś przybył przed zimą. Pozdrawiają cię Eubulus i Pudens, Linus i Klaudia, i wszyscy bracia.
10.TYSIĄCL.WYD5Pośpiesz się, by przybyć przed zimą. Pozdrawiają cię Eubulos i Pudens, i Linus, i Klaudia, i wszyscy bracia.
11.BRYTYJKAStaraj się przyjść przed zimą. Pozdrawiają cię Eubulos i Pudens, i Linus, i Klaudia, i wszyscy bracia.
12.POZNAŃSKAPostaraj się przybyć przed zimą. Pozdrawia cię Eubulos, Pudens, Linus, Klaudia i wszyscy bracia.
13.WARSZ.PRASKAPospiesz się, abyś mógł przybyć tu jeszcze przed zimą. Pozdrawiają cię Eubulos i Pudens, Linus, Klaudia i wszyscy bracia.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Postaraj się przyjść przed zimą. Pozdrawia cię Ebulos, Pudens, Linus, Klaudia i wszyscy bracia.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITPostaraj się przyjść przed zimą. Pozdrawiają cię Eubulos, Pudens, Linos, Klaudia i wszyscy bracia.
16.TOR.NOWE.PRZ.Staraj się przyjść przed zimą. Pozdrawiają cię Eubulos i Pudens, i Linus, i Klaudia, i wszyscy bracia.