« 2Tym 4:21 2 List do Tymoteusza 4:22 Tyt 1:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Pan Jesus Christus z duchem twym. Łaska zwami. Amen.
2.WUJEK.1923Pan Jezus Chrystus z duchem twoim. Łaska z wami. Amen.
3.RAKOW.NTPan Jezus Christus z duchem twoim. Łaska z wami, Amen.
4.GDAŃSKA.1881Pan Jezus Chrystus niech będzie z duchem twoim. Łaska Boża niech będzie z wami. Amen.
5.GDAŃSKA.2017Pan Jezus Chrystus niech będzie z twoim duchem. Łaska niech będzie z wami. Amen.
6.JACZEWSKIPan Jezus Chrystus z duchem twoim. Łaska z wami. Amen.
7.SYMONPan Jezus Chrystus niech będzie z duchem twoim! Łaska niech będzie z wami! Amen.
8.DĄBR.WUL.1973Pan Jezus Chrystus niech będzie z duchem twoim. Łaska niech będzie z wami. Amen.
9.DĄBR.GR.1961Pan (niech będzie) z duchem twoim. Łaska (niech będzie) z wami.
10.TYSIĄCL.WYD5Pan Jezus z duchem twoim! Łaska [niech będzie] z Wami! Amen.
11.BRYTYJKAPan niech będzie z duchem twoim. Łaska niech będzie z wami. Amen.
12.POZNAŃSKAPan z duchem twoim! Łaska z wami!
13.WARSZ.PRASKAPan Jezus niech będzie z tobą! Łaska [Boża] niech będzie z wami [wszystkimi]!
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Pan Jezus Chrystus z twoim duchem. Łaska z wami. Amen.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITNiech Pan będzie z tobą w głębi ducha. I niech łaska towarzyszy waszym poczynaniom.
16.TOR.NOWE.PRZ.Pan Jezus Chrystus z duchem twoim. Łaska z wami. Amen.