« 2Tym 4:2 2 List do Tymoteusza 4:3 2Tym 4:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo będzie czas, gdy zdrowej nauki nie będą przyjmować, ale wedle swych żądz nazbierają sobie uczycielów, którzy mają świerzbiące uszy.
2.WUJEK.1923Albowiem będzie czas, gdy zdrowéj nauki nie ścierpią; ale według swoich pożądliwości nagromadzą sobie uczycielów, mając świerzbiące uszy:
3.RAKOW.NTBędzie bowiem czas, gdy zdrowej nauki nie zcierpią; ale, wedle pożądliwości własnych, sami sobie zgromadzą nauczyciele, świerzbiący słuchem.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem przyjdzie czas, gdy zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich pożądliwości zgromadzą sobie sami nauczycieli, mając świerzbiące uszy,
5.GDAŃSKA.2017Przyjdzie bowiem czas, gdy zdrowej nauki nie zniosą, ale zgromadzą sobie nauczycieli według swoich pożądliwości, ponieważ ich uszy świerzbią.
6.JACZEWSKIPrzyjdzie czas, że ludziom dobra nauka podobać się nie będzie; nabiorą oni innego smaku i wedle pożądliwości swoich natworzą sobie mistrzów;
7.SYMONBo przyjdzie czas, gdy zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich pożądliwości nagromadzą sobie nauczycieli, chciwi tego, co ucho łechce:
8.DĄBR.WUL.1973Bo nadejdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swych pragnień zgromadzą sobie nauczycieli,
9.DĄBR.GR.1961Bo nadejdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swych pragnień zgromadzą sobie nauczycieli,
10.TYSIĄCL.WYD5Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, ale według własnych pożądań - ponieważ ich uszy świerzbią - będą sobie mnożyli nauczycieli.
11.BRYTYJKAAlbowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho łechce,
12.POZNAŃSKABo przyjdzie czas, kiedy ludzie nie zechcą przyjąć zdrowej nauki, ale według własnych upodobań dobiorą sobie nauczycieli, spragnieni tego, co miłe dla ucha,
13.WARSZ.PRASKAPrzyjdzie bowiem czas, kiedy to wielu nie zechce już słuchać zdrowej nauki; pójdą za własnymi pożądaniami, gromadząc zresztą wokół siebie nauczycieli, którzy będą im mówić tylko to, czego sami zechcą słuchać.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ponieważ zdarzy się czas, kiedy nie zniosą zdrowej nauki, a nadto nagromadzą sobie nauczycieli według własnych tęsknot, dając sobie drapać ucho.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITGdyż przyjdzie czas, że przestaną tolerować zdrową naukę, a skłonni do słuchania tego, co odpowiada ich upodobaniom, otoczą się nauczycielami przyklaskującymi ich własnym żądzom.
16.TOR.NOWE.PRZ.Albowiem będzie czas, gdy zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich pożądliwości nagromadzą sobie nauczycieli, dając sobie łechtać ucho,