« 2Tym 4:4 2 List do Tymoteusza 4:5 2Tym 4:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz ty trzeźwi się we wszem, złe cierp, skutek czyń Ewanielisty, posługowanie twoje pewne uczyń.
2.WUJEK.1923Ale ty czuj, we wszystkiem pracuj, sprawuj uczynek Ewangelisty, usługowanie twoje wypełniaj.
3.RAKOW.NTAle ty czuj we wszytkim, cierp złe, uczynek czyń Ewenielisty, usługowanie twoje zupełnie pewnym czyń.
4.GDAŃSKA.1881Ale ty bądź czułym we wszystkiem, cierp złe, wykonywaj uczynek kaznodziei, usługiwania twego zupełnie dowódź.
5.GDAŃSKA.2017Lecz ty bądź czujny we wszystkim, znoś cierpienia, wykonuj dzieło ewangelisty, w pełni dowódź swojej służby.
6.JACZEWSKIAle ty na wszystko bądź czujny; przeciwności znoś; sprawuj dzieło ewangelisty; obowiązki urzędu swego wypełniaj.
7.SYMONAle ty czuwaj, znoś wszelkie trudy, pilnuj obowiązku opowiadacza Ewangelji, wypełniaj twój urząd. Bądź bacznym!
8.DĄBR.WUL.1973Ale ty czuwaj, znoś wszystkie trudy, pilnuj obowiązku głosiciela Ewangelii, posługę swoją wypełniaj. Bądź rozsądny.
9.DĄBR.GR.1961Ale ty bądź zawsze czujny, znoś wszystkie trudy, pilnuj obowiązku głosiciela Ewangelii, posługę swoją wypełniaj.
10.TYSIĄCL.WYD5Ty zaś czuwaj we wszystkim, znoś trudy, wykonaj dzieło ewangelisty, spełnij swe posługiwanie!
11.BRYTYJKAAle ty bądź czujny we wszystkim, cierp, wykonuj pracę ewangelisty, pełnij rzetelnie służbę swoją.
12.POZNAŃSKAA ty trzeźwo patrz na wszystko, znoś trudy, wykonuj zadanie głosiciela ewangelii, służbie swojej całkowicie się oddaj.
13.WARSZ.PRASKATy zaś czuwaj zawsze, nie ustawaj w trudach, prowadź dzieło głoszenia Ewangelii, spełniając w ten sposób swoje posługiwanie.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale ty we wszystkim bądź trzeźwy, wycierp zło, wykonaj pracę głosiciela Dobrej Nowiny, wypełnij twoją służbę.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITTy jednak zachowaj trzeźwość we wszystkim, znoś niedole, wykonuj pracę ewangelisty, rzetelnie pełnij swoją służbę.
16.TOR.NOWE.PRZ.Ale ty bądź trzeźwy we wszystkim, znoś złą dolę, czyń dzieło ewangelisty, wypełnij swoją służbę.