« 1Krl 3:14 1 Księga Królewska 3:15 1Krl 3:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Ocucił się tedy Salomon i porozumiał, że był sen: i przyjechawszy do Jeruzalem, stanął przed skrzynią przymierza Pańskiego i ofiarował całopalenia i uczynił ofiary zapokojne i wielką ucztę na wszystkie sługi swoje.
2.GDAŃSKA.1881A gdy się ocucił Salomon, zrozumiał, że to był sen. I przyszedł do Jeruzalemu, a stanąwszy przed skrzynią przymierza Pańskiego, sprawował całopalenia, i ofiarował ofiary spokojne, sprawił też ucztę na wszystkie sługi swoje.
3.GDAŃSKA.2017A gdy Salomon obudził się, zrozumiał, że to był sen. Wrócił więc do Jerozolimy, stanął przed arką przymierza PANA i złożył całopalenia i ofiary pojednawcze oraz wyprawił ucztę wszystkim swoim sługom.
4.CYLKOWI obudził się Salomon, a oto był sen. Ale gdy przybył do Jerozolimy stanął przed arką przymierza Wiekuistego i złożył całopalenia i zarządził ofiary opłatne i wyprawił ucztę dla wszystkich sług swoich.
5.KRUSZYŃSKISalomon, przebudziwszy się, oto spostrzegł, że był to sen. Przybywszy do Jeruzalem, stanął przed Arką Przymierza Pańskiego; złożył ofiary rzeźne, uczynił też zapokojne i urządził ucztę dla wszystkich sług swoich.
6.TYSIĄCL.WYD5Gdy Salomon się obudził, uświadomił sobie, że to był sen. Udał się do Jerozolimy i stanąwszy przed Arką Przymierza Pańskiego, ofiarował całopalenia i złożył ofiary pojednania oraz wyprawił ucztę wszystkim swoim sługom.
7.BRYTYJKAA gdy Salomon się obudził, okazało się, iż to był tylko sen. Gdy tedy przybył do Jeruzalemu, stanął przed Skrzynią Przymierza Pańskiego i złożył ofiary całopalne i ofiary pojednania oraz wyprawił ucztę dla wszystkich swoich sług.
8.POZNAŃSKASalomon przebudził się i oto [uświadomił sobie, że to] był sen. Wrócił więc do Jerozolimy, stanął przed Arką Przymierza Pańskiego i złożył całopalenia oraz ofiarę zjednoczenia i wyprawił ucztę wszystkim swoim dworzanom.
9.WARSZ.PRASKAObudziwszy się, Salomon zrozumiał, że to był sen. Wrócił do Jerozolimy i zaraz udał się przed arkę Bożą, gdzie złożył ofiary całopalne tudzież ofiary pojednania. Wszystkim zaś swoim sługom wyprawił wielką ucztę.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I Salomon się obudził, bo to był sen. Zaś gdy przybył do Jeruszalaim, stanął przed Arką Przymierza WIEKUISTEGO, złożył całopalenia, zarządził ofiary opłatne i wyprawił ucztę dla wszystkich swoich sług.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy Salomon obudził się, uświadomił sobie, że był to tylko sen. Kiedy jednak wrócił do Jerozolimy, stanął przed skrzynią Przymierza z Panem, złożył ofiary całopalne, przygotował ofiary pokoju i urządził ucztę dla wszystkich swoich sług.