« 1Krl 3:19 1 Księga Królewska 3:20 1Krl 3:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I wstawszy o północy, wzięła syna mego od boku mnie, służebnice twojéj śpiącéj, i położyła go na łonie swojem, a syna swego, który był umarł, położyła na łonie mojem.
2.GDAŃSKA.1881A wstawszy o północy, wzięła syna mego odemnie, gdy służebnica twoja spała, i położyła go na łonie swojem, a syna swego umarłego położyła na łonie mojem.
3.GDAŃSKA.2017Wstała więc o północy, wzięła mego syna od mego boku, gdy twoja służąca spała, i położyła go na swym łonie, a swego zmarłego syna położyła na moim łonie.
4.CYLKOWWstała tedy wpośród nocy i zabrała syna mojego od boku mego, gdy służebnica twoja spała, i położyła go na łonie swojem, syna zaś swego martwego położyła na łonie mojem.
5.KRUSZYŃSKIWstała tedy wśród nocy, a zabrawszy syna mego ode mnie, gdy służebnica twoja spała, położyła go na swoim łonie; syna zaś swojego zmarłego położyła na moim łonie.
6.TYSIĄCL.WYD5Wtedy pośród nocy wstała i zabrała mojego syna od mego boku, kiedy twoja służebnica spała, i przyłożyła go do swoich piersi, położywszy przy mnie swego zmarłego syna.
7.BRYTYJKAWstała więc w nocy i zabrała mojego syna leżącego u mojego boku, podczas gdy służebnica twoja spała, i położyła go obok siebie, a swojego zmarłego chłopczyka położyła obok mnie.
8.POZNAŃSKAWstała więc wśród nocy i podczas gdy służebnica twoja spała, wzięła mojego syna od mego boku i ułożyła go na swym łonie, a swego zmarłego syna położyła na moim łonie.
9.WARSZ.PRASKAWtedy wstała w środku nocy, wzięła moje dziecko ode mnie, gdy służebnica twoja spała, i położyła je na własnym łonie, natomiast swoje nieżywe dziecko położyła przy mnie.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem wstała wśród nocy, zabrała od mego boku mojego syna, kiedy twa służebnica spała oraz położyła go na swym łonie; zaś swego martwego syna położyła na moim łonie.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITWstała zatem w środku nocy, gdy twoja służąca spała, wzięła mojego syna, który leżał u mojego boku, i położyła na swoim łonie, a swojego martwego syna wetknęła w moje objęcia.