« 1Krl 3:3 1 Księga Królewska 3:4 1Krl 3:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Szedł tedy do Gabaon, aby tam ofiarował; bo ta była wyżyna największa: tysiąc ofiar na całopalenie ofiarował Salomon na onym ołtarzu w Gabaon,
2.GDAŃSKA.1881Szedł tedy król do Gabaon, aby tam ofiarował; bo tam była góra największa; tysiąc ofiar całopalonych ofiarował Salomon na onym ołtarzu.
3.GDAŃSKA.2017Król udał się więc do Gibeonu, aby tam złożyć ofiary, bo tam była wielka wyżyna. Na tym ołtarzu Salomon złożył tysiąc ofiar całopalnych.
4.CYLKOWI udał się król do Gibeonu, aby tam ofiarować, bo była to wyżyna najprzedniejsza. Tysiąc całopaleń złożył Salomon na ołtarzu tym.
5.KRUSZYŃSKISalomon udał się do Gibeonu, aby złożyć ofiary, tam bowiem znajdowała się owa wielka wyżyna. Salomon złożył tysiąc ofiar na onym ołtarzu.
6.TYSIĄCL.WYD5Król udał się do Gibeonu, aby tam złożyć ofiarę, bo była tam wielka wyżyna. Salomon złożył na owym ołtarzu tysiąc ofiar całopalnych.
7.BRYTYJKAKról udał się też do Gibeonu, aby tam złożyć ofiary, gdyż to było najprzedniejsze wzgórze ofiarne; na tym ołtarzu złożył Salomon tysiąc ofiar całopalnych.
8.POZNAŃSKAKról udał się do Gibeonu, aby tam złożyć ofiary krwawe, była to bowiem wielka wyżyna. Salomon ofiarował tysiąc żertw całopalnych na tym ołtarzu.
9.WARSZ.PRASKAPewnego razu król udał się do Gibeonu, aby złożyć ofiarę. Tam bowiem było wysoko położone miejsce. Na ołtarzu, który się tam znajdował, złożył Salomon tysiąc ofiar całopalnych.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem król udał się do Gibeonu, aby tam ofiarować, bo była to najprzedniejsza wyżyna. Na tej ofiarnicy Salomon złożył tysiąc całopaleń.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITPewnego razu król udał się do Gibeonu, by złożyć [ofiarę] na tamtejszym wspaniałym wzgórzu - na jego ołtarzu Salomon złożył tysiąc ofiar.