« 2Moj 15:12 2 Księga Mojżeszowa 15:13 2Moj 15:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(14) Wodz był jeś w miłosierdziu twojem ludu, jen jeś wykupił, (15) i nosił jeś ji w mocy twojej ku przebytku świętemu twemu.
2.ZOFII.UWSP.IJPWodz był jeś w miłości twej [ludu twemu] ludu, ktoryś wykupił, i niosł jeś ji w sile twej do przebytka świętego twego.
3.PS.PUŁAWSKI(14) Wodz był jeś w miłosierdziu twojem ludu, jenżeś odkupił, (15) i nosił jeś ji w mocy twojej ku przebytku świętemu twemu.
4.WUJEK.1923Byłeś wodzem w miłosierdziu twojem ludowi, któryś odkupił: i niosłeś go w mocy twojéj do mieszkania twego świętego.
5.GDAŃSKA.1881Prowadzisz w miłosierdziu twojem ten lud, któryś odkupił; poprowadzisz w możności twej do mieszkania świątobliwości twojej.
6.GDAŃSKA.2017Wiedziesz w swoim miłosierdziu ten lud, który odkupiłeś. Prowadzisz w swej potędze do swego świętego przybytku.
7.CYLKOWWiedziesz łaską Twoją ten lud, któryś wybawił, prowadzisz mocą Twoją do przybytku świętości Twojej!
8.KRUSZYŃSKIŁaskawością swoją prowadzisz lud, któryś odkupił; mocą swoją kierujesz go do dziedzictwa swego świętego.
9.MIESESWiodłeś w łasce Twojej lud, który wybawiłeś, prowadziłeś w potędze Twojej ku Przybytkowi Swej świątyni.
10.TYSIĄCL.WYD5Wiodłeś swą wiernością lud, który wybawiłeś, prowadziłeś go swą mocą ku Twemu świętemu mieszkaniu.
11.BRYTYJKAŁaską swoją wiodłeś lud, który wykupiłeś; Prowadziłeś ich mocą swoją Do siedziby twojej świętości.
12.POZNAŃSKAW swej łaskawości powiedziesz lud, któryś wybawił, Zaprowadzisz Twą mocą na miejsce Twoje święte.
13.WARSZ.PRASKAW swej łaskawości prowadzisz lud, który wyzwoliłeś, mocą Twoją wiedziesz go ku świętym przybytkom.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A ten lud, który wybawiłeś, prowadzisz Twoją łaską; prowadzisz Twoją mocą do przybytku Twojej świętości.
15.EIB.BIBLIA.2016Wiodłeś w swej łasce lud, który wykupiłeś; prowadziłeś w swej mocy na niwy swej świętości!