« Mar 10:17 Ewangelia Marka 10:18 Mar 10:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A Jezus mu rzekł: Co mię zowiesz dobrym? Nikt dobry, tylko jeden Bóg.
2.WUJEK.1923A Jezus mu rzekł: Czemu mię zowiesz dobrym? żaden nie dobry jedno jeden, Bóg.
3.RAKOW.NTA Jezus rzekł mu: Czemu mię nazywasz dobrym? żaden nie jest dobry, jedno jeden, Bóg.
4.GDAŃSKA.1881Ale mu Jezus rzekł: Przecz mię zowiesz dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden, to jest Bóg.
5.GDAŃSKA.2017Lecz Jezus mu odpowiedział: Dlaczego nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden – Bóg.
6.SZCZEPAŃSKIA Jezus mu odpowiedział: Dlaczego mienisz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, jeno sam Bóg.
7.GRZYM1936Jezus mu odpowiedział: Dlaczego mnie dobrym nazywasz? Nikt nie jest dobry, prócz Boga.
8.DĄBR.WUL.1973Jezus zaś rzekł mu: Czemu mię zowiesz dobrym? Nikt nie jest dobry, jeno sam Bóg.
9.DĄBR.GR.1961Jezus zaś rzekł mu: Czemu mię nazywasz dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg.
10.TYSIĄCL.WYD5Jezus mu rzekł: Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg.
11.BRYTYJKAA Jezus odrzekł: Czemu mię nazywasz dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg.
12.POZNAŃSKAA Jezus mu powiedział: - Dlaczego nazywasz Mnie dobrym? Nikt poza Bogiem nie jest dobry.
13.WARSZ.PRASKAA Jezus powiedział mu: Dlaczego nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Jezus powiedział: Dlaczego nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko Jeden, Bóg.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITJezus odpowiedział: Dlaczego nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden - Bóg.
16.TOR.NOWE.PRZ.Ale Jezus powiedział mu: Dlaczego nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden – Bóg.