« Mar 10:19 Ewangelia Marka 10:20 Mar 10:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A on odpowiedając rzekł mu: Uczycielu tego wszytkiego ustrzegłem zmłodości mojej.
2.WUJEK.1923A on odpowiedziawszy, rzekł mu: Nauczycielu! tegom wszystkiego strzegł od młodości mojéj.
3.RAKOW.NTA on odpowiedziawszy, rzekł mu: Nauczycielu tych rzeczy wszytkich strzegłem od młodości mej.
4.GDAŃSKA.1881A on odpowiadając, rzekł mu: Nauczycielu! tegom wszystkiego przestrzegał od młodości mojej.
5.GDAŃSKA.2017A on mu odpowiedział: Nauczycielu, tego wszystkiego przestrzegałem od mojej młodości.
6.SZCZEPAŃSKIOn zaś odpowiadając rzekł doń: Mistrzu, tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej.
7.GRZYM1936Młodzieniec odrzekł: Mistrzu, strzegłem tego wszystkiego od dziecięctwa mego.
8.DĄBR.WUL.1973A on odpowiadając rzekł mu: Nauczycielu, tegom wszystkiego przestrzegał od młodości mojej.
9.DĄBR.GR.1961A on odpowiadając rzekł mu: Nauczycielu, tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej.
10.TYSIĄCL.WYD5On Mu odpowiedział: Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości.
11.BRYTYJKAA on mu odpowiedział: Nauczycielu, tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej.
12.POZNAŃSKAPowiedział Mu: - Nauczycielu, przestrzegałem tego wszystkiego od mojej młodości.
13.WARSZ.PRASKAA on odpowiadając rzekł: Nauczycielu, wszystko to wypełniałem od młodości.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś on, odpowiadając, rzekł mu: Nauczycielu, tego wszystkiego przestrzegałem od mojej młodości.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITA on Mu odpowiedział: Nauczycielu, tego wszystkiego przestrzegałem od młodych lat.
16.TOR.NOWE.PRZ.A on w odpowiedzi, rzekł do Niego: Nauczycielu! Tego wszystkiego przestrzegałem od swojej młodości.