« Mar 10:34 Ewangelia Marka 10:35 Mar 10:36 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I przyszli do niego, Jakob, i Johan, synowie Zebedeowi, mówiąc, uczycielu, chcemy abyś to ocz prosić będziem uczynił nam.
2.WUJEK.1923I przyszli do niego Jakób i Jan, synowie Zebedeuszowi, mówiąc: Uczycielu! chcemy, abyś, o cokolwiek prosić będziem, uczynił nam.
3.RAKOW.NTI przychodzą do niego Jakub, i Jan, synowie Zebedeuszowi, mówiąc: Nauczycielu, chcemy, abyś to, ocz prosić będziem, uczynił nam.
4.GDAŃSKA.1881Tedy przystąpili do niego Jakób i Jan, synowie Zebedeuszowi, mówiąc: Nauczycielu! chcemy, abyś nam uczynił, o co cię prosić będziemy.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy podeszli do niego Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, i powiedzieli: Nauczycielu, chcemy, żebyś zrobił dla nas to, o co cię poprosimy.
6.SZCZEPAŃSKII przystępują do Niego Jakób i Jan, synowie Zebedeusza, mówiąc <doń>: Mistrzu, chcemy, abyś nam uczynił, o cokolwiek <Cię> poprosimy.
7.GRZYM1936Potem Jakób i Jan, synowie Zebedeusza, zbliżyli się do niego, mówiąc: Mistrzu, chcemy żebyś nam dał to, o co cię poprosimy.
8.DĄBR.WUL.1973I przystąpili doń Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, mówiąc: Nauczycielu, chcemy, abyś nam uczynił, o cokolwiek prosić cię będziemy.
9.DĄBR.GR.1961Przystępują tedy do niego Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, mówiąc mu: Nauczycielu, chcemy, abyś nam uczynił, o cokolwiek prosić cię będziemy.
10.TYSIĄCL.WYD5Wtedy podeszli do Niego synowie Zebedeusza, Jakub i Jan, i rzekli: Nauczycielu, pragniemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy.
11.BRYTYJKAI przystąpili do niego Jakub i Jan, dwaj synowie Zebedeusza, i rzekli: Nauczycielu, chcemy, abyś nam uczynił, o co cię prosić będziemy.
12.POZNAŃSKAJakub i Jan, synowie Zebedeusza, podeszli do Niego, mówiąc: - Nauczycielu, chcielibyśmy, żebyś zrobił dla nas to, o co Cię poprosimy.
13.WARSZ.PRASKAA oto Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, przyszli do Niego i powiedzieli: Nauczycielu, chcielibyśmy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Podchodzą też do niego Jakób i Jan, synowie Zebedeusza, mówiąc: Nauczycielu, chcemy abyś nam uczynił o co poprosimy.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITWówczas podeszli do Niego Jakub i Jan, synowie Zebedeusza.Nauczycielu - rozpoczęli - chcielibyśmy, abyś spełnił pewną naszą prośbę.
16.TOR.NOWE.PRZ.I podeszli do Niego Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, mówiąc: Nauczycielu! Chcemy, abyś uczynił nam to, o co byśmy Cię poprosili.