« Mar 10:37 Ewangelia Marka 10:38 Mar 10:39 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A Jezus rzekł im, niewiecie ocz prosicie. Możecieli pić czaszę, którą ja piję, i nurzanie którem się ja nurzam nurzać się?
2.WUJEK.1923A Jezus im rzekł: Nie wiecie, ocz prosicie. Możecie pić kielich, który Ja piję? albo być chrzczeni chrztem, którym się Ja chrzczę?
3.RAKOW.NTA Jezus rzekł im: Niewiecie, ocz prosicie. Możecieli pić kubek który ja piję, i ponurzeniem którym się ja ponurzam ponurzonymi być?
4.GDAŃSKA.1881Lecz im Jezus rzekł: Nie wiecie, o co prosicie. Możecież pić kielich, który ja piję, i chrztem, którym się ja chrzczę, być ochrzczeni?
5.GDAŃSKA.2017Lecz Jezus im powiedział: Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja piję, i być ochrzczeni chrztem, którym ja się chrzczę?
6.SZCZEPAŃSKIAle Jezus im odparł: Nie wiecie, o co prosicie! Czy potraficie pić kielich, który Ja piję, albo przyjąć chrzest, którym Ja jestem chrzczony?
7.GRZYM1936A Jezus im na to: Nie wiecie, o co prosicie. Możecie pić kielich, który ja piję? albo chrztem się ochrzcić, którym ja się chrzcę?
8.DĄBR.WUL.1973Jezus zaś rzekł im: Nie wiecie, o co prosicie. Czyż możecie pić kielich, który ja piję, albo też chrzcić się chrztem, którym ja chrzczony jestem?
9.DĄBR.GR.1961Jezus zaś rzekł im: Nie wiecie, o co prosicie. Czyż możecie wypić kielich, który ja piję, albo też chrzcić się chrztem, którym ja chrzczony jestem?
10.TYSIĄCL.WYD5Jezus im odparł: Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja mam być ochrzczony?
11.BRYTYJKAA Jezus im powiedział: Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja piję albo być ochrzczeni tym chrztem, którym Ja jestem chrzczony?
12.POZNAŃSKAA Jezus im powiedział: - Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie wypić kielich, który Ja piję? Albo przyjąć chrzest, który Ja przyjmuję?
13.WARSZ.PRASKAA Jezus odrzekł na to: Nie wiecie, czego żądacie. A kielich, który Ja będę pił, czy potraficie wypić? Albo przyjąć chrzest, którym Ja będę chrzczony?
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Jezus im powiedział: Nie wiecie o co prosicie. Czy możecie wypić kielich, który ja piję oraz zostać ochrzczeni chrztem, którym ja daję się zanurzyć?
15.EIB.BIBLIA.2016.LITJezus odpowiedział: Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić z kielicha, z którego Ja piję? I czy możecie zanurzyć się w chrzcie, w którym Mnie zanurzą?
16.TOR.NOWE.PRZ.A Jezus powiedział im: Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja piję, i chrztem, którym ja jestem chrzczony, być ochrzczeni?