« Mar 10:44 Ewangelia Marka 10:45 Mar 10:46 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo i syn człowieczy nie przyszedł aby mu służono, ale służyć, i dać duszę swą okupem za mnogie.
2.WUJEK.1923Albowiem i Syn człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, ale aby służył, i dał duszę swą okupem za wielu.
3.RAKOW.NTAbowiem i Syn człowieczy, nie przyszedł aby mu służono, ale żeby służył, i dał duszę swą okupem za wielu.
4.GDAŃSKA.1881Bo i Syn człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, ale aby służył, i aby dał duszę swą na okup za wielu.
5.GDAŃSKA.2017Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, ale aby służyć i aby dać swe życie na okup za wielu.
6.SZCZEPAŃSKIBoć i Syn człowieczy nie przyszedł, aby Mu usługiwano, lecz by usługiwał i życie swe oddał na okup za wielu.
7.GRZYM1936Bo i syn człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, ale aby służyć i życie swoje dać na okup za wielu.
8.DĄBR.WUL.1973Albowiem i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, ale aby służyć i oddać duszę swoją na okup za wielu.
9.DĄBR.GR.1961Albowiem i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, ale aby służyć i oddać duszę swoją na okup za wielu.
10.TYSIĄCL.WYD5Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu.
11.BRYTYJKAAlbowiem Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i oddać swe życie na okup za wielu.
12.POZNAŃSKABo i Syn Człowieczy nie przyszedł po to, aby Mu służono, lecz aby służyć i oddać swoje życie jako okup za wielu.
13.WARSZ.PRASKABo i Syn Człowieczy również nie przyszedł po to, żeby Mu służono, lecz żeby służyć i oddać swoje życie na okup za wielu.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo i Syn Człowieka nie przyszedł aby być obsłużonym, ale aby usłużyć i oddać swoje życie na okup za wielu.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITGdyż Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i oddać swoje życie na okup za wielu.
16.TOR.NOWE.PRZ.Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, ale aby służył, i aby dał życie swoje na okup za wielu.