« Mar 10:4 Ewangelia Marka 10:5 Mar 10:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I odpowiedając Jezus rzekł im: Dla zatwardzenia serca waszego napisał wam to roskazanie.
2.WUJEK.1923Którym odpowiedziawszy Jezus, rzekł: Z zatwardzenia serca waszego napisał wam to rozkazanie.
3.RAKOW.NTA odpowiedziawszy Jezus, rzekł im: Prze zatwardziałość serca waszego napisał wam przykazanie to.
4.GDAŃSKA.1881A odpowiadając Jezus, rzekł im: Dla zatwardzenia serca waszego napisał wam to przykazanie.
5.GDAŃSKA.2017Jezus odpowiedział im: Z powodu zatwardziałości waszego serca napisał wam to przykazanie.
6.SZCZEPAŃSKIA Jezus {odpowiadając} rzekł do nich: Ze względu na twarde serce wasze takie prawo on wam napisał;
7.GRZYM1936Na to im rzecze Jezus: Dla twardego serca dał wam takie prawo.
8.DĄBR.WUL.1973I odpowiadając Jezus rzekł im: Dla twardości serca waszego dał wam taki nakaz,
9.DĄBR.GR.1961I rzekł im Jezus: Dla twardości serca waszego dał wam taki nakaz,
10.TYSIĄCL.WYD5Wówczas Jezus rzekł do nich: Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie.
11.BRYTYJKAA Jezus im rzekł: Z powodu zatwardziałości serca waszego napisał wam to przykazanie.
12.POZNAŃSKAJezus zaś powiedział: - Dał wam takie prawo z powodu waszej zatwardziałości.
13.WARSZ.PRASKAWtedy rzekł do nich Jezus: To ze względu na zatwardziałość serc waszych napisał wam takie przykazanie.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Jezus odpowiadając, rzekł im: Napisał wam to przykazanie z powodu twardości waszego serca.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITWówczas Jezus oświadczył: Przez wzgląd na upór waszych serc dał wam takie prawo.
16.TOR.NOWE.PRZ.A Jezus w odpowiedzi, rzekł im: Z powodu zatwardziałości waszego serca napisał wam to przykazanie;