« Apok 7:9 Apokalipsa Jana 7:10 Apok 7:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I krzyczeli głosem wielkim mówiąc: Zbawienie Bogu naszemu siedzącemu na stolicy, i barankowi.
2.WUJEK.1923I wołali głosem wielkim, mówiąc: Zbawienie Bogu naszemu, który siedzi na stolicy, i Barankowi.
3.RAKOW.NTI krzyczeli głosem wielkim mówiąc: Zbawienie należy Bogu naszemu siedzącemu na stolicy, i Barankowi!
4.GDAŃSKA.1881I wołali głosem wielkim, mówiąc: Zbawienie należy Bogu naszemu, siedzącemu na stolicy i Barankowi.
5.GDAŃSKA.2017I wołali donośnym głosem: Zbawienie należy do naszego Boga zasiadającego na tronie i do Baranka.
6.JACZEWSKIwielkim głosem śpiewała: "Chwała Bogu naszemu, który zasiada na tronie, Chwała i Barankowi".
7.APOKALYPSIS.1905i wołają głosem wielkim, mówiąc: „Zbawienie Bogu naszemu, siedzącemu na tronie, i barankowi”.
8.MARIAWICIi wołali głosem wielkim, mówiąc: Zbawienie Bogu naszemu, Który siedzi na Stolicy, i Barankowi!
9.DĄBR.WUL.1973wołali głosem donośnym mówiąc: Zbawienie Bogu naszemu, który zasiadł na tronie, i Barankowi.
10.DĄBR.GR.1961I wołają głosem donośnym, mówiąc: Zbawienie Bogu naszemu, siedzącemu na tronie, i Barankowi.
11.TYSIĄCL.WYD5I głosem donośnym tak wołają: Zbawienie w Bogu naszym, Zasiadającym na tronie, i w Baranku.
12.BRYTYJKAI wołali głosem donośnym, mówiąc: Zbawienie jest u Boga naszego, który siedzi na tronie, i u Baranka.
13.POZNAŃSKAI głosem donośnym tak wołają: "Zbawienie (u) Boga naszego zasiadającego na tronie i (u) Baranka".
14.WARSZ.PRASKAI wołali donośnym głosem: Zbawienie [mamy] od Boga naszego siedzącego na tronie i od Baranka.
15.KALETAI wołali głosem wielkim, mówiąc: Zbawienie Bogu naszemu, na stolicy i Barankowi na wieki wieków. Amen.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wołają też wielkim głosem, mówiąc: Zbawienie w naszym Bogu, który siedzi na tronie i Baranku.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITi donośnie ogłaszali: Zbawienie jest w naszym Bogu, który siedzi na tronie, oraz w Baranku.
18.TOR.PRZ.I wołają potężnym głosem, mówiąc: Zbawienie w Bogu naszym, siedzącym na tronie, i w Baranku.