« Apok 7:10 Apokalipsa Jana 7:11 Apok 7:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A wszyscy aniołowie stali około stolice, i (około) starców, i czworga zwierząt, i upadli przed stolicą na oblicze swoje, i pokłonili się Bogu,
2.WUJEK.1923A wszyscy Aniołowie stali około stolice i starszych i czworga zwierząt i padli przed stolicą na oblicza swe, i pokłon uczynili Bogu, mówiąc: Amen.
3.RAKOW.NTA wszyscy Aniołowie stanęli około stolice, i starszych, i czworga źwierząt, i upadli przed stolicą na oblicza swe, i pokłonili się Bogu,
4.GDAŃSKA.1881A wszyscy Aniołowie stali około stolicy i starców i czworga zwierząt, i upadli przed stolicą na oblicze swoje, i kłaniali się Bogu,
5.GDAŃSKA.2017A wszyscy aniołowie stali dokoła tronu i starszych, i czterech stworzeń, i upadli przed tronem na twarze, i oddali pokłon Bogu;
6.JACZEWSKINa głos ten wszyscy aniołowie, którzy stali naokoło tronu, i starców, i czworga zwierząt, padli przed tronem na oblicze swoje i oddali pokłon Bogu,
7.APOKALYPSIS.1905I wszyscy aniołowie stanęli dokoła tronu i starców i czterech zwierząt, i upadli przed tronem na oblicze swoje i oddali pokłon Bogu,
8.MARIAWICIA wszyscy Aniołowie stali wokoło Stolicy i Starszych, i czworga zwierząt; i padli przed Stolicą na oblicza swe, i kłaniali się Bogu,
9.DĄBR.WUL.1973A wszyscy Aniołowie stali wokół tronu i starszych, i czworga zwierząt i padli przed tronem na oblicza swe,
10.DĄBR.GR.1961A wszyscy Aniołowie stojący wokół tronu i starców, i czterech zwierząt padli przed tronem na oblicza swe,
11.TYSIĄCL.WYD5A wszyscy aniołowie stanęli wokół tronu i Starców, i czterech Istot żyjących, i na oblicza swe padli przed tronem, i pokłon oddali Bogu,
12.BRYTYJKAA wszyscy aniołowie stali wokoło tronu i starców, i czterech postaci, i upadli przed tronem na twarze swoje, i oddali pokłon Bogu,
13.POZNAŃSKAA wszyscy aniołowie stanęli wokół tronu i Starców, i czworga Zwierząt, i padli na twarz przed tronem, i oddali Bogu pokłon,
14.WARSZ.PRASKAWszyscy zaś aniołowie stali dokoła tronu, wokół Starców i czworga Zwierząt. Padali przed tronem [na twarz] i oddawali Bogu pokłon
15.KALETAA wszyscy aniołowie stali około stolicy i starców, i czworga zwierząt i upadli przed stolicą na oblicza swoje, i kłaniali_się Bogu,
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A wszyscy aniołowie stanęli wokół tronu, starszych i czterech istot żywych, upadli przed tronem na swe twarze, i pokłonili się Bogu,
17.EIB.BIBLIA.2016.LITA wszyscy aniołowie otoczyli tron, starszych i cztery istoty, po czym upadli na twarz przed tronem i pokłonili się Bogu.
18.TOR.PRZ.I wszyscy aniołowie stali wokół tronu i wokół starszych i czterech stworzeń, upadli przed tronem na swoje oblicze i oddali pokłon Bogu, mówiąc: