« Apok 7:3 Apokalipsa Jana 7:4 Apok 7:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I usłyszałem lidźbę napieczętowanych, sto, czterdzieści, czterzy tysiące napieczętowanych, z każdego pokolenia synów Izraelskich.
2.WUJEK.1923I słyszałem liczbę pieczętowanych: sto i czterdzieści i cztery tysiące pieczętowanych ze wszech pokoleń synów Izraelskich.
3.RAKOW.NTI słyszałem liczbę zapieczętowanych: sto i czterdzieści i cztery tysiące zapieczętowanych z wszelkiego pokolenia synów Izraelskich.
4.GDAŃSKA.1881I usłyszałem liczbę popieczętowanych: sto czterdzieści i cztery tysiące jest popieczętowanych ze wszystkich pokoleń synów Izraelskich:
5.GDAŃSKA.2017I usłyszałem liczbę opieczętowanych: sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych ze wszystkich pokoleń synów Izraela:
6.JACZEWSKII usłyszałem liczbę naznaczonych ze wszystkich pokoleń Izraelskich, a liczbą tą było: sto czterdzieści cztery tysiące.
7.APOKALYPSIS.1905I słyszałem liczbę popieczętowanych: 144 tysiące popieczętowanych ze wszystkich pokoleń synów Izraela:
8.MARIAWICII słyszałem liczbę pieczętowanych – sto czterdzieści cztery tysiące pieczętowanych ze wszech pokoleń synów Izraelskich:
9.DĄBR.WUL.1973I usłyszałem liczbę pieczętowanych sto czterdzieści cztery tysiące, pieczętowanych z każdego pokolenia synów izraelskich.
10.DĄBR.GR.1961I usłyszałem liczbę pieczętowanych sto czterdzieści cztery tysiące, pieczętowanych z każdego pokolenia synów izraelskich:
11.TYSIĄCL.WYD5I usłyszałem liczbę opieczętowanych: sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych ze wszystkich pokoleń synów Izraela:
12.BRYTYJKAI usłyszałem liczbę tych, których opatrzono pieczęcią; sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych ze wszystkich plemion izraelskich:
13.POZNAŃSKAI usłyszałem liczbę pieczętowanych: sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych ze wszystkich pokoleń synów Izraela:
14.WARSZ.PRASKAI usłyszałem liczbę opieczętowanych: ze wszystkich pokoleń synów Izraela sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych.
15.KALETAI usłyszano liczbę popieczętowanych: sto czterdzieści tysiące popieczętowanych ze wszystkich pokoleń synów Izraelskich;
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Usłyszałem też liczbę zapieczętowanych sto czterdzieści cztery tysiące tych, którzy byli zapieczętowanymi z każdego plemienia dzieci Israela.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITI usłyszałem liczbę opieczętowanych ze wszystkich plemion synów Izraela - sto czterdzieści cztery tysiące:
18.TOR.PRZ.I usłyszałem liczbę tych , którzy są opieczętowani: sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych ze wszystkich pokoleń synów Izraela: