« 2Krn 3:16 2 Księga Kronik 3:17 2Krn 4:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Same też słupy postawił w sieni kościoła, jeden po prawéj, a drugi po lewéj stronie: ten, który był po prawéj stronie, nazwał Jachin, a który po lewéj, Booz.
2.GDAŃSKA.1881I postawił one słupy przed kościołem, jeden po prawej a drugi po lewej stronie; i nazwał imię tego, co był na prawej stronie, Jachyn, a imię tego, co był na lewej stronie, Boaz.
3.GDAŃSKA.2017Wzniósł te kolumny przed świątynią, jedną po prawej, a drugą po lewej stronie; prawą nazwał Jakin, a lewą – Boaz.
4.KRUSZYŃSKIUstawił kolumny przed świątynią, jedną po prawej stronie, a jedną po lewej i dał nazwę prawej - Jachin, a lewej - Boaz.
5.TYSIĄCL.WYD5Przed Miejscem Świętym wzniósł te kolumny, jedną z prawej strony, drugą z lewej, i nadał prawej imię Jakin, lewej zaś imię Boaz.
6.BRYTYJKAPo czym kazał postawić te kolumny przed przybytkiem, jedną z prawej, drugą z lewej strony. Tę z prawej strony nazwał Jachin, a tę z lewej Boaz.
7.POZNAŃSKAKolumny te ustawił przed Świątynią: jedną z prawej, a drugą z lewej strony; prawą [kolumnę] nazwał Jakin, a lewą Boaz.
8.WARSZ.PRASKAKolumny ustawiono przed świątynią, jedną z prawej, a drugą z lewej strony. Ta z lewej otrzymała imię Jakin, ta z prawej – Boaz
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I postawił te kolumny na przedzie Przybytku, jedną z prawej, a drugą z lewej strony. Imię tej z prawej strony nazwał Jachin, a imię tej z lewej strony Boaz.
10.EIB.BIBLIA.2016Te właśnie kolumny stanęły z przodu świątyni, jedna z prawej, a druga z lewej strony. Prawej kolumnie Salomon nadał nazwę Jakin, a lewej nazwę Boaz.