« 2Krn 3:7 2 Księga Kronik 3:8 2Krn 3:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Sprawdł téż dom świętego świętych: wzdłuż według szerokości domu na dwadzieścia łokci i w szerz także na dwadzieścia łokci, i okrył go blachami złotemi około sześci set talentów.
2.GDAŃSKA.1881Sprawił też dom świątnicy najświętszej, którego długość była według szerokości domu na dwadzieścia łokci, a szerokość jego na dwadzieścia łokci, i powlekł go złota szczerego sześcią set talentów;
3.GDAŃSKA.2017Zbudował też dom najświętszy, którego długość odpowiadała szerokość domu – dwadzieścia łokci, a jego szerokość – dwadzieścia łokci; i pokrył go czystym złotem o wadze sześciuset talentów.
4.KRUSZYŃSKIWykonał też dom świętość najświętszą; jego długość równała się szerokości domu - dwadzieścia łokci i szerokość jego wynosiła dwadzieścia łokci. Pokrył go złotem wyborowym, wagi sześciuset talentów;
5.TYSIĄCL.WYD5Zbudował też Miejsce Najświętsze; długość jego wynosiła dwadzieścia łokci stosownie do szerokości domu, a szerokość jego również dwadzieścia łokci. Pokrył je dobrym złotem, o wadze sześciuset talentów.
6.BRYTYJKAKazał też zbudować miejsce najświętsze, którego długość wynosiła dwadzieścia łokci, odpowiednio do szerokości świątyni, a szerokość także dwadzieścia łokci. Pokrył je dobrym złotem, które ważyło sześćset talentów.
7.POZNAŃSKAZbudował również Przybytek Najświętszy, którego długość wynosiła odpowiednio do szerokości Domu dwadzieścia łokci, a szerokość również dwadzieścia łokci, i pokrył go szczerym złotem [wagi] sześciuset talentów.
8.WARSZ.PRASKAZbudowano także Święte Świętych, którego długość, odpowiadająca szerokości świątyni, wynosiła dwadzieścia łokci, a szerokość też dwadzieścia łokci. Pokrył je całe czystym złotem, którego zużyto na ten cel sześćset talentów,
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wybudował też wewnętrzne Święte Świętych, którego długość wynosiła dwadzieścia łokci, czyli szerokość Domu z przodu, a szerokość także dwadzieścia łokci; i pokrył je sześciuset talentami szczerego złota.
10.EIB.BIBLIA.2016Salomon polecił następnie przygotować miejsce najświętsze. Jego długość od przodu, na szerokości świątyni, mierzyła dwadzieścia łokci, szerokość również dwadzieścia. Polecił pokryć je szczerym złotem w ilości sześciuset talentów.