« Nehe 7:4 Księga Nehemiasza 7:5 Nehe 7:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPPotem Bog dał jest w me sierce, iżem zwołał ślachcice i wodze, i pospolstwo, abych je zliczył, i nalazłem księgi liczby tych, jiż byli napirwej wyszli z jęcstwa, a naleziono w nich tak pisano:
2.WUJEK.1923A Bóg podał do serca mego, i zebrałem przedniejsze i urzędniki i lud pospolity, abych je policzył. I nalazłem księgi liczby onych, którzy byli pierwéj przyszli, i nalazło się w nich napisano:
3.GDAŃSKA.1881Przetoż podał Bóg mój do serca mego, abym zebrał przedniejszych, i przełożonych, i lud, aby byli obliczeni podług rodzaju. I znalazłem księgi rodu tych, którzy się tu najpierwej przyprowadzili, i znalazłem w nich to opisanie.
4.GDAŃSKA.2017I mój Bóg położył mi na sercu, abym zebrał dostojników, przełożonych i lud, aby zostali spisani według rodowodów. Wtedy znalazłem księgę rodowodów tych, którzy pierwsi powrócili, a znalazłem w niej taki zapis.
5.KRUSZYŃSKIBóg mój pobudził moje serce, aby zebrać możnych, dozorców, oraz lud i dokonać spisu; znalazłem spis rodów tych, którzy pierwsi przybyli i znalazłem w nim to napisane:
6.TYSIĄCL.WYD5Mój Bóg mnie natchnął, abym zebrał możnych, zwierzchników i lud celem spisania rodów. Wtedy znalazłem spis tych, którzy na początku wrócili, a w nim znalazłem taki zapis:
7.BRYTYJKAWtedy mój Bóg natchnął mnie, aby zgromadzić przedniejszych i naczelników, i lud, celem ujęcia ich w spisie rodowodów. Odkryłem przy tym księgę rodowodów pierwszych repatriantów, gdzie znalazłem taki zapis:
8.POZNAŃSKABóg natchnął mnie postanowieniem, bym zebrał starszyznę, przełożonych i lud, w celu dokonania spisu według rodów. Odszukałem spis rodów tych, którzy pierwsi powrócili [z Babel] i znalazłem tam, co następuje:
9.WARSZ.PRASKAW pewnym momencie Bóg mój natchnął mnie myślą, żebym zebrał całą starszyznę, urzędników i lud i przeprowadził spis wszystkich mieszkańców. Znalazłem wykaz rodowodowy tych, którzy jako pierwsi wrócili z wygnania. W wykazie owym było napisane:
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego Bóg podał do mego serca, bym zebrał przedniejszych, przełożonych i lud, i zostali umieszczeni w spisie. Zatem znalazłem zwoje rodowe pierwszych repatriantów oraz znalazłem w nich rejestry.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITNastępnie mój Bóg położył mi na serce, abym zgromadził przedstawicieli rodów, ludzi sprawujących władzę oraz pozostały lud i ujął wszystkich w spisach rodowych. W trakcie związanych z tym czynności odkryłem zwój z rodowodami pierwszych powracających. Było w nim napisane: