« Psal 149:1 Księga Psalmów 149:2 Psal 149:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKIWiesiel sie Izrahel w niem, jenże uczynił ji, a dziewki Syjon radujcie się w krolu swojem.
2.PS.PUŁAWSKIWiesiel sie Israhel w niem, jenże uczynił ji, a cory Syjon radujcie sie w krolu swoim.
3.WUJEK.1923Niech się weseli Izrael w tym, który go stworzył: a synowie Syońscy niech się radują w królu swoim.
4.GDAŃSKA.1881Wesel się, Izraelu! w Twórcy swoim; synowie Syońscy! radujcie się w królu swoim.
5.GDAŃSKA.2017Niech Izrael cieszy się swoim Stwórcą; niech synowie Syjonu radują się swoim Królem.
6.GÖTZE.1937Izrael niech się raduje ze swego Stwórcy; dzieci Syjonu niech się głośno weselą z Króla swego!
7.CYLKOWNiech cieszy się Izrael Twórcą swoim, niech synowie Cyonu radują się królem swoim.
8.KRUSZYŃSKIWesel się, Izraelu, w Twórcy swoim, synowie Sjońscy niechaj się cieszą z Króla swego.
9.ASZKENAZY Weselić się będzie Izrael w Twórcy swym, synowie Syonu radować się będą swym królem.
10.SZERUDANiech weseli się Izrael ze Stwórcy swego, dzieci Syjonu niech się radują z Króla swego!
11.TYSIĄCL.WYD1Niech Izrael się cieszy swym Stwórcą, niech synowie Syjonu radują się swym Królem.
12.TYSIĄCL.WYD5Niech Izrael się cieszy swym Stwórcą, niech synowie Syjonu radują się swym Królem.
13.BRYTYJKANiech weseli się Izrael ze Stwórcy swego, Dzieci Syjonu niech się radują z króla swego!
14.POZNAŃSKANiech Izrael raduje się ze swego Stwórcy, synowie Syjonu z Króla swojego.
15.WARSZ.PRASKANiech Izrael raduje się swoim Stwórcą, niech cieszą się swoim Królem dzieci Syjonu!
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Niech się cieszy Israel swoim Stwórcą, niech synowie Cyonu radują się swoim Królem.
17.EIB.BIBLIA.2016Niech się Izrael cieszy swoim Stwórcą, Niech się synowie Syjonu radują swym Królem!