« Psal 149:6 Księga Psalmów 149:7 Psal 149:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKIku uczynieniu pomsty w postaci, karania w ludzioch,
2.PS.PUŁAWSKIku uczynieniu pomstę w postaci, karanie w ludzie,
3.WUJEK.1923Aby czynili pomstę nad pogany, skaranie między narody.
4.GDAŃSKA.1881Aby wykonywali pomstę nad poganami, a karali narody;
5.GDAŃSKA.2017Aby dokonali zemsty na poganach i ukarali narody;
6.GÖTZE.1937Aby wykonywać pomstę nad poganami i karę nad narodami,
7.CYLKOWAby spełnić pomstę na poganach, karę na plemionach.
8.KRUSZYŃSKIaby czynili pomstę nad poganami, karali narody;
9.ASZKENAZY By pomstę sprawić między narodami, strofowanie pomiędzy ludami.
10.SZERUDAaby wymierzyć pomstę poganom, karać narody,
11.TYSIĄCL.WYD1aby dokonać pomsty wśród pogan i karania pośród narodów;
12.TYSIĄCL.WYD5aby dokonać pomsty wśród pogan i ukarać narody;
13.BRYTYJKAAby dokonać pomsty nad ludami, Aby ukarać narody,
14.POZNAŃSKAaby wziąć pomstę nad narodami, aby wymierzyć karę ludom.
15.WARSZ.PRASKAaby wymierzyć zapłatę narodom i sąd przeprowadzić nad wszystkimi ludami,
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Aby spełnić pomstę na poganach i karę na narodach.
17.EIB.BIBLIA.2016Po to, by dokonać pomsty na narodach, By wymierzyć narodom odpowiednią karę,