« Psal 149:8 Księga Psalmów 149:9 Psal 150:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKIbychą uczynili w nich sąd spisan; sława ta jest wszem świętym jego.
2.PS.PUŁAWSKIaby uczynili w nich sąd spisany; sława ta jest wszem świętym jego.
3.WUJEK.1923Aby uczynili o nich prawo napisane: Tać jest chwała wszystkim świętym jego. Alleluja.
4.GDAŃSKA.1881Aby postąpili z nimi według prawa zapisanego.Tać jest sława wszystkich świętych jego. Halleluja.
5.GDAŃSKA.2017Aby wykonali na nich zapisany wyrok. Taka jest chwała wszystkich jego świętych. Alleluja.
6.GÖTZE.1937Aby wykonać nad nimi sąd, który jest zapisany. To jest cześć dla wszystkich pobożnych Jego. Alleluja!
7.CYLKOWAby postąpić z nimi według prawa zapisanego; wspaniały On dla wszystkich cnotliwych Swoich. - Halleluja.
8.KRUSZYŃSKIaby uczynili z nimi według prawa zapisanego. Ta jest chwała wszystkich wiernych Jego. Alleluja!
9.ASZKENAZY By uczynić w nich sąd zapowiedziany - chlubą wszystkim Jego miłościwym. Hallelujah.
10.SZERUDAaby dokonać na nich postanowionego sądu. To jest chlubą wszystkich Jego wiernych. Alleluja.
11.TYSIĄCL.WYD1by spełnić wyrok z góry na nich pisany: to jest na chwałę wszystkim Jego świętym. Alleluja.
12.TYSIĄCL.WYD5by wykonać na nich zapisany wyrok. To jest chwałą wszystkich Jego świętych. Alleluja.
13.BRYTYJKAAby wykonać na nich wydany wyrok. To jest chlubą wszystkich jego wiernych. Alleluja.
14.POZNAŃSKAby wykonać na nich wyrok zapisany. Taka jest chwała wszystkich Jego wiernych! Alleluja.
15.WARSZ.PRASKAby sądu nad nimi dokonać według spisanego wyroku. Chwała zaś wszystkim miłośnikom Jego. Alleluja!
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Aby postąpić z nimi według zapisanego wyroku; to jest zaszczyt wszystkich Jego świętych. HALLELUJA!
17.EIB.BIBLIA.2016I w ten sposób dokonać zapowiedzianego sądu, A przecież to jest chlubą wszystkich Mu oddanych. Alleluja!