« Mic 1:9 Księga Micheasza 1:10 Mic 1:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923W Geth nie oznajmujcie, łzami nie płaczcie w domu prochu prochem się posypujcie.
2.GDAŃSKA.1881W Giet tego nie opowiadajcie, ani kwiląc płaczcie; walaj się w prochu w domu Orfa;
3.GDAŃSKA.2017Nie opowiadajcie tego w Gat ani nie płaczcie. Tarzajcie się w prochu, w domu Afra.
4.CYLKOWNie opowiadajcie o tem w Gath, w Akko nie płaczcie! W Beth Afra tarzajcie się w prochu!
5.TYSIĄCL.WYD5W Gat [tego] nie ogłaszajcie, wcale nie płaczcie, w Bet-Leafra tarzajcie się w prochu!
6.BRYTYJKAW ogrodach Gilgal nie wykrzykujcie, owszem płaczcie, tak, płaczcie! W Bet-Leafra tarzajcie się w prochu!
7.POZNAŃSKANie rozgłaszajcie tego w Get, nie podnoście płaczu w Akko! W Bet-Afra tarzajcie się w prochu!
8.WARSZ.PRASKAAle w Gat tego nie ogłaszajcie, niech w Akko nikt nie płacze, wy zaś sami w Bet–Leafra wszyscy leżcie w prochu!
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie opowiadajcie o tym w Gath, ani płacząc nie lamentujcie! W Bet Afra tarzajcie się w prochu!
10.EIB.BIBLIA.2016.LITW Mieście Radości nie rozgłaszajcie! Wcale tam nie płaczcie! W Domu Prochu posypcie się prochem!