« Jer 20:12 Księga Jeremiasza 20:13 Jer 20:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Śpiewajcie Panu, chwalcie Pana; bo wybawił duszę ubogiego z ręki złośliwych.
2.GDAŃSKA.1881Śpiewajcież Panu, chwalcie Pana, że wybawił duszę ubogiego z ręki złośników.
3.GDAŃSKA.2017Śpiewajcie PANU, chwalcie PANA, gdyż wybawił duszę ubogiego z ręki złoczyńców.
4.CYLKOWŚpiewajcie Wiekuistemu, wysławiajcie Wiekuistego, gdyż wybawia On duszę biednego z mocy złoczyńców!
5.KRUSZYŃSKIŚpiewajcie Bogu, chwalcie Boga, albowiem On wybawił duszę nieszczęśliwego z ręki złośników.
6.TYSIĄCL.WYD1Dla Jahwe śpiewajcie, wychwalajcie Jahwe, bo życie biednego wyrwał z rąk złoczyńców.
7.TYSIĄCL.WYD5Śpiewajcie Panu, wysławiajcie Pana! Uratował bowiem życie ubogiego z ręki złoczyńców.
8.BRYTYJKAŚpiewajcie Panu, chwalcie Pana, gdyż wybawił duszę biednego z mocy złośników.
9.POZNAŃSKAŚpiewajcie [Bogu] Jahwe, wysławiajcie Jahwe, wybawił bowiem duszę biedaka z ręki złoczyńców!
10.WARSZ.PRASKAŚpiewajcie Panu, wysławiajcie Pana, bo uratował życie biedaka i wyrwał go z rąk złoczyńców!
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Śpiewajcie WIEKUISTEMU, wysławiajcie WIEKUISTEGO, gdyż wybawia duszę biednego z mocy złoczyńców!
12.EIB.BIBLIA.2016.LITŚpiewajcie PANU! Wysławiajcie PANA! On wybawił duszę potrzebującego z ręki niegodziwych!