« Jer 20:14 Księga Jeremiasza 20:15 Jer 20:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Przeklęty mąż, który opowiedział ojcu memu, rzekąc: Urodził ci się syn, mężczyzna, a jako weselem uweselił go.
2.GDAŃSKA.1881Przeklęty mąż, który oznajmił ojcu memu, mówiąc: Urodziłoć się dziecię płci męskiej, aby go bardzo uweselił.
3.GDAŃSKA.2017Przeklęty człowiek, który oznajmił memu ojcu, mówiąc: Urodziło ci się dziecko, chłopiec, sprawiając mu wielką radość.
4.CYLKOWPrzeklęty mąż, który zwiastował ojcu mojemu: Urodziło ci się dziecię męzkie, a tem go wysoce ucieszył!
5.KRUSZYŃSKIPrzeklęty człowiek który zwiastował ojcu memu, mówiąc: "Urodził się chłopiec!" sprawiając mu radość wielką.
6.TYSIĄCL.WYD1Przeklęty mąż, co ojcu mojemu zwiastował: «Syn, chłopiec ci się urodził» i przejął go wielką radością.
7.TYSIĄCL.WYD5Niech będzie przeklęty człowiek, który powiadomił ojca mojego: Urodził ci się syn, chłopiec! - sprawiając mu wielką radość.
8.BRYTYJKAPrzeklęty mąż, który przyniósł mojemu ojcu radosną wieść: Urodził ci się chłopiec – i tym go bardzo ucieszył.
9.POZNAŃSKAPrzeklęty człowiek, który wieść tę przyniósł ojcu mojemu, mówiąc: "Urodził ci się syn, chłopiec", wielką [mu] radość sprawiając.
10.WARSZ.PRASKAPrzeklęty człowiek, który ojcu memu doniósł, że mu się syn, chłopiec urodził, i wielką go wtedy napełnił radością.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Przeklęty mąż, który zwiastował mojemu ojcu: Urodziło ci się męskie dziecię; czym go wysoce ucieszył!
12.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzeklęty człowiek, który przekazał mojemu ojcu radosną wieść: Urodził ci się syn, chłopiec - i bardzo go tym ucieszył.