« DzA 1:11 Dzieje Apostolskie 1:12 DzA 1:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Tedy się wrócili do Jeruzalema, od góry którą zową oliwną. Która jest blisko Jeruzalema, mając sobotę drogi.
2.WUJEK.1923Tedy się wrócili do Jeruzalem od góry, którą zowią Oliwną, która jest blizko Jeruzalem, mając drogę szabbatu.
3.RAKOW.NTTedy się wrócili do Jeruzalem od góry nazwanej Oliwną, która jest blisko Jeruzalem, szabatnią mając drogę.
4.GDAŃSKA.1881Tedy się wrócili do Jeruzalemu od góry, którą zowią oliwną, która jest blisko Jeruzalemu, mając drogi przez jeden sabat.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy wrócili do Jerozolimy z góry zwanej Oliwną, która leży blisko Jerozolimy, w odległości drogi szabatowej.
6.JACZEWSKIWrócili tedy Apostołowie do Jerozolimy z góry Oliwnej, która na długość drogi szabasowej odległą jest od tego miasta,
7.SZCZEPAŃSKIWtedy wrócili do Jerozolimy, z góry, zwanej Oliwną, która leży blizko Jerozolimy, w odległości drogi szabatowej.
8.DĄBR.WUL.1973Wówczas wrócili do Jerozolimy z góry, zwanej Oliwną, leżącej w pobliżu Jerozolimy w odległości drogi szabatowej.
9.DĄBR.GR.1961Wówczas wrócili do Jerozolimy z góry, zwanej Oliwną, leżącej w pobliżu Jerozolimy w odległości drogi szabatowej.
10.TYSIĄCL.WYD5Wtedy wrócili do Jeruzalem z góry zwanej Oliwną, która jest blisko Jeruzalem, w odległości drogi szabatowej.
11.BRYTYJKAWtedy powrócili do Jerozolimy z Góry, zwanej Oliwną, która leży w pobliżu Jerozolimy w odległości drogi na jeden sabat.
12.POZNAŃSKAWtedy wrócili do Jerozolimy z góry, zwanej Oliwną, znajdującej się w pobliżu, bo w odległości drogi szabatu.
13.WARSZ.PRASKAZ Góry Oliwnej, znajdującej się niedaleko Jerozolimy w odległości drogi jednego szabatu, wrócili do Jerozolimy i
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy wrócili do Jerozolimy, od góry zwanej Oliwną, która jest blisko Jerozolimy, uważanej za szabat marszu.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITPo tym wszystkim zeszli z góry zwanej Oliwną, leżącej w pobliżu Jerozolimy, w odległości drogi szabatniej, i wrócili do miasta.
16.TOR.NOWE.PRZ.Wtedy wrócili do Jerozolimy z góry, zwanej Oliwną, która leży blisko Jerozolimy na odległość drogi sabatowej.