« DzA 1:15 Dzieje Apostolskie 1:16 DzA 1:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Mężowie bracia musi się spełnić pismo (to) które pierwej rzekł duch święty przez usta Dawidowe, o Judaszu którzy był wodzem jimaczom Jesusowym,
2.WUJEK.1923Mężowie bracia, musiałoć się wypełnić Pismo, które opowiedział Duch Święty przez usta Dawidowe, o Judaszu, (który był wodzem tych, co poimali Jezusa,)
3.RAKOW.NTMężowie bracia, potrzeba było aby się wypełniło pismo to, które przedtym powiedział duch święty przez usta Dawidowe, o Judaszu, który się sstał wodzem onych którzy pojmali Jezusa.
4.GDAŃSKA.1881Mężowie bracia! musiało się wypełnić ono pismo, które opowiedział Duch Święty przez usta Dawidowe o Judaszu, który był wodzem tych, co pojmali Jezusa;
5.GDAŃSKA.2017Mężowie bracia, musiało się wypełnić słowo Pisma, w którym Duch Święty zapowiedział przez usta Dawida o Judaszu, który był przewodnikiem tych, którzy schwytali Jezusa.
6.JACZEWSKI"Mężowie bracia! Potrzeba, aby się spełniło to, co Duch święty przez Dawida przepowiedział o Judaszu, przywódcy tych, którzy pochwycili Jezusa.
7.SZCZEPAŃSKIMężowie Bracia! Musiało się spełnić Pismo, które przez usta Dawida zapowiedział Duch Święty o Judaszu, co był przewodnikiem tych, którzy pojmali Jezusa,
8.DĄBR.WUL.1973Mężowie bracia! Musiało się wypełnić Pismo, które Duch Święty zapowiedział przez usta Dawida o Judaszu przywódcy tych, co pojmali Jezusa.
9.DĄBR.GR.1961Bracia! Musiało się wypełnić Pismo, jako Duch Święty w nim przepowiadał przez usta Dawida o Judaszu, który stał się przewodnikiem tych, co pojmali Jezusa.
10.TYSIĄCL.WYD5Bracia, musiało wypełnić się słowo Pisma, które Duch Święty zapowiedział przez usta Dawida o Judaszu. On to wskazał drogę tym, którzy pojmali Jezusa,
11.BRYTYJKAMężowie bracia! Musiało się wypełnić Pismo, w którym Duch Święty przepowiedział przez usta Dawida o Judaszu, który stał się przywódcą tych, co pojmali Jezusa;
12.POZNAŃSKABracia! Musiały się wypełnić słowa zapowiedziane przez Ducha Świętego ustami Dawida o Judaszu, który stanął na czele tych, którzy pojmali Jezusa,
13.WARSZ.PRASKABracia, musiało się spełnić to, co Duch Święty przepowiedział w Piśmie przez usta Dawida o Judaszu, który wskazał drogę do pojmania Jezusa.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Mężowie, bracia, było konieczne, aby zostało wypełnione Pismo, które Duch Święty zapowiedział przez usta Dawida o Judasu, będącym przewodnikiem tych, którzy pojmali Jezusa;
15.EIB.BIBLIA.2016.LITDrodzy bracia! Musiały się spełnić słowa Pisma, w których Duch Święty ustami Dawida zapowiedział, że pojawi się ktoś taki jak Judasz i stanie się przewodnikiem tych, którzy schwytali Jezusa.
16.TOR.NOWE.PRZ.Mężowie bracia! Musiało zostać wypełnione to Pismo, w którym Duch Święty przepowiedział przez usta Dawida o Judaszu, który stał się przewodnikiem tych, którzy schwytali Jezusa;