« DzA 1:18 Dzieje Apostolskie 1:19 DzA 1:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I wiadomo było wszem mieszkającym w Jeruzalemie, że też nazwano pole ono własną ich rzeczą Akeldama, to jest, pole krwie.
2.WUJEK.1923I stało się jawno wszystkim mieszkającym w Jeruzalem, tak iż nazwano onę rolą ich językiem Haceldama, to jest, rola krwie.
3.RAKOW.NTI wiadomo się to sstało wszytkim mieszkającym w Jeruzalem, tak iż nazwano rolą onę własnym językiem ich Akeldama, to jest, Rola krwie.
4.GDAŃSKA.1881I było to jawne wszystkim mieszkającym w Jeruzalemie, tak iż nazwano onę rolę własnym ich językiem Akieldama, to jest rola krwi.
5.GDAŃSKA.2017Rozniosło się to wśród wszystkich mieszkańców Jerozolimy, tak że nazwano to pole w ich języku Hakeldamach, to znaczy: Pole Krwi.
6.JACZEWSKIWiedzą o tem wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i rolę tę nazywają już Haceldama, to jest: rolą zabójcy.
7.SZCZEPAŃSKII rozgłosiło się to wśród wszystkich mieszkańców Jerozolimy, tak iż nazwano ową rolę w ich własnym języku: Hakeldama, to jest: Polem Krwi.
8.DĄBR.WUL.1973I stało się to wiadome wszystkim mieszkańcom Jerozolimy, tak że i pole owo nazwano w ich języku Hakeldama, to jest pole krwi.
9.DĄBR.GR.1961I stało się to wiadome wszystkim mieszkańcom Jerozolimy tak, że i pole to nazwano w ich własnym języku Hakeldama, to jest pole krwi.
10.TYSIĄCL.WYD5Rozniosło się to wśród wszystkich mieszkańców Jeruzalem, tak że nazwano ową rolę w ich języku Hakeldamach, to znaczy: Pole Krwi.
11.BRYTYJKAI stało się to wiadome wszystkim mieszkańcom Jerozolimy, tak że nazwano owo pole w ich własnym języku Akeldama, to jest Pole Krwi.
12.POZNAŃSKAWiadome to było wszystkim mieszkańcom Jerozolimy, tak że rola ta została nazwana Hakeldamach, to znaczy pole krwi.
13.WARSZ.PRASKAWieść o tym rozeszła się wśród wszystkich mieszkańców Jerozolimy i tak oto nazwano ową rolę w ich języku Hakeldamach, to jest Pole Krwi.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem stało się to jawne wszystkim, zamieszkującym Jerozolimę, tak, że to pole zostało nazwane ich własnym językiem Akeldamach, to jest Pole Krwi.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITDowiedzieli się o tym wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, tak że nazwano to pole w ich własnym języku Hakeldamah, to jest: Pole Krwi.
16.TOR.NOWE.PRZ.I stało się to wiadome wszystkim mieszkającym w Jerozolimie, tak że nazwano to pole w ich własnym języku Akeldamach, to jest Pole Krwi.