« DzA 1:20 Dzieje Apostolskie 1:21 DzA 1:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Potrzeba lepak z mężów którzy się schodzili znami po wszytek czas, którego wchodził i wychodził u nas pan Jesus.
2.WUJEK.1923Potrzeba tedy z tych mężów którzy się z nami schodzili przez wszystek czas, którego Pan Jezus wchodził i wychodził między nami,
3.RAKOW.NTPotrzeba tedy z onych, którzy się z nami schadzali, mężów, po wszytek czas, jako z nami obcował Pan Jezus,
4.GDAŃSKA.1881Potrzeba tedy, aby jeden z tych mężów, którzy z nami bywali po wszystek czas, który Pan Jezus przebywał między nami,
5.GDAŃSKA.2017Trzeba więc, aby jeden z tych mężczyzn, którzy z nami byli przez cały czas, kiedy Pan Jezus przebywał wśród nas;
6.JACZEWSKIOtóż potrzeba, aby jeden z tych mężów, którzy nam towarzyszyli przez cały czas życia z nami Pana Jezusa,
7.SZCZEPAŃSKIA przeto trzeba, aby z tych mężów, co się z nami zbierali przez cały czas, w którym Pan Jezus przebywał wśród nas,
8.DĄBR.WUL.1973Potrzeba tedy, aby jeden z tych mężów, którzy się z nami zbierali przez cały czas, kiedy Pan Jezus przebywał między nami,
9.DĄBR.GR.1961Zatem trzeba, aby jeden z tych ludzi, którzy się z nami zbierali przez cały czas, gdy Pan Jezus przebywał między nami –
10.TYSIĄCL.WYD5Trzeba więc, aby jeden z tych, którzy towarzyszyli nam przez cały czas, kiedy Pan Jezus przebywał z nami,
11.BRYTYJKATrzeba więc, aby jeden z tych mężów, którzy chodzili z nami przez cały czas, kiedy Pan Jezus przebywał między nami,
12.POZNAŃSKADlatego trzeba, aby to był jeden spośród tych,
13.WARSZ.PRASKATak więc wypada, aby jeden z tych, którzy byli z nami przez cały czas, kiedy Pan Jezus znajdował się wśród nas,
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem trzeba, aby jeden z mężów, którzy się zgromadzają z nami w całym okresie, w którym przybył i oddalił się dla nas Pan Jezus,
15.EIB.BIBLIA.2016.LITNależałoby więc spośród mężczyzn, którzy towarzyszyli nam przez cały czas, gdy przebywał z nami Pan Jezus,
16.TOR.NOWE.PRZ.Trzeba więc, aby spośród mężów, którzy towarzyszyli nam przez cały czas, gdy Pan Jezus przebywał wśród nas,