« DzA 1:5 Dzieje Apostolskie 1:6 DzA 1:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Oni przeto zszedszy się spytali go mówiąc: Panie, czyli tego czasu naprawujesz królestwo Izraelowi[?].
2.WUJEK.1923A tak którzy się byli zeszli, pytali go, mówiąc: Panie! zali w tym czasie przywrócisz królestwo Izraelowi?
3.RAKOW.NTOnić tedy zszedszy się, pytali go, mówiąc: Panie, zali w czasie tym przywracasz ono Królestwo Izraelowi?
4.GDAŃSKA.1881A tak oni zszedłszy się, pytali go, mówiąc: Panie! izali w tym czasie naprawisz królestwo Izraelskie?
5.GDAŃSKA.2017Tak więc zebrani pytali go: Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraelowi?
6.JACZEWSKISłysząc to obecni Apostołowie, pytali go: Panie, czy już teraz przywrócisz królestwo Izraelskie?
7.SZCZEPAŃSKIA gdy oni się zeszli, zapytali Go, mówiąc: Panie! czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela?
8.DĄBR.WUL.1973Oni tedy zebrawszy się, pytali go mówiąc: Panie, czy teraz odbudujesz królestwo Izraela?
9.DĄBR.GR.1961Ci więc, którzy się zebrali, zapytywali go: „Panie czy teraz odbudujesz królestwo Izraela?”
10.TYSIĄCL.WYD5Zapytywali Go zebrani: Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela?
11.BRYTYJKAGdy oni tedy się zeszli, pytali go, mówiąc: Panie, czy w tym czasie odbudujesz królestwo Izraelowi?
12.POZNAŃSKAZgromadzeni ludzie pytali Go więc: "Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraelowi?"
13.WARSZ.PRASKAZapytali Go zebrani: Panie, czy to właśnie w tym czasie przywrócisz na nowo wielkość królestwa izraelskiego?
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Następnie, kiedy oni się zeszli, pytali go, mówiąc: Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Israelowi?
15.EIB.BIBLIA.2016.LITKiedy ich więc zgromadził, zapytali Go: Panie, czy w tym okresie przywrócisz Izraelowi królestwo do jego dawnej świetności?
16.TOR.NOWE.PRZ.A gdy się zgromadzili, pytali Go, mówiąc: Panie! Czy w tym czasie przywrócisz Królestwo Izraelowi?