« Hiob 11:11 Księga Hioba 11:12 Hiob 11:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Mąż próżny podnosi się w pychę, a jako źrebię osła leśnego mniema, że się urodził wolnym.
2.GDAŃSKA.1881Człowiek nierozumny nabywa rozumu, choć się jako źrebię leśnego osła rodzi człowiek.
3.GDAŃSKA.2017Człowiek nierozumny może nabyć rozumu, choć człowiek rodzi się jak źrebię dzikiego osła.
4.CYLKOWA wtedy nabiera półgłówek rozumu, a przeradza się w człowieka, dzikiego osła źrebię.
5.KRUSZYŃSKIWobec tego nierozumny winien pojąć! Tak, człowiek rodzi się jako źrebię osła dzikiego.
6.TYSIĄCL.WYD5Człowiek nierozumny nabywa rozumu, a źrebię onagra przeradza się w człowieka.
7.BRYTYJKACzy głupi może nabyć rozumu, a dziki osioł może się urodzić jak człowiek?
8.POZNAŃSKANiech to rozważy przemądrzały, bo i on rodzi się jak źrebię dzikiego osła.
9.WARSZ.PRASKACzy więc opamiętają się w końcu lekkomyślni albo czy może jakieś zwierzę przyjść na świat jako człowiek?
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jednak półgłówek nabiera rozumu i ze źrebięcia dzikiego osła przeradza się w człowieka.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITLecz człowiek próżny tak może zmądrzeć, jak samiec osła urodzić się człowiekiem!