« Hiob 11:12 Księga Hioba 11:13 Hiob 11:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A tyś umocnił serce twe i wyciągnąłeś ku niemu ręce twoje.
2.GDAŃSKA.1881Jeźli ty przygotujesz serce twoje, a wyciągniesz do niego ręce twoje;
3.GDAŃSKA.2017Jeśli przygotujesz swoje serce i wyciągniesz do niego swoje ręce;
4.CYLKOWJeśli przygotujesz serce twoje, a wyciągniesz do Niego ręce twoje.
5.KRUSZYŃSKIJeśli ty nakłonisz serce twoje ku Bogu, i wyciągniesz ku niemu dłonie swoje,
6.TYSIĄCL.WYD5A ty, jeśli skłonisz swe serce, i rękę do Niego uniesiesz,
7.BRYTYJKAJeżeli dobrze przygotujesz swe sercei wyciągniesz do niego dłonie,
8.POZNAŃSKAJeśli ty odmienisz swoje serce i ku Niemu zwrócisz dłonie swoje,
9.WARSZ.PRASKALecz jeśli będziesz czystego serca i ku Niemu wyciągniesz swe ręce,
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jeśli przygotujesz twoje serce oraz wyciągniesz do Niego swoje ręce;
11.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli więc przygotujesz swe serce i wyciągniesz do Niego dłonie -