« 5Moj 24:9 5 Księga Mojżeszowa 24:10 5Moj 24:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPGdyż napominasz bliznego swego z niekakiej rzeczy, ktorąż to jest tobie dłużen, nie wnidziesz w jego dom, chcąc zakład wziąć,
2.WUJEK.1923Gdy się będziesz upominał u bliźniego twego jakiéj rzeczy, którąć dłużen: nie wnidziesz do domu jego, abyś wziął zastawę.
3.GDAŃSKA.1881Gdy pożyczysz czego bliźniemu twemu, nie wchodźże do domu jego, abyś wziął co w zastawie od niego.
4.GDAŃSKA.2017Gdy coś pożyczysz swemu bliźniemu, nie wchodź do jego domu, aby wziąć od niego zastaw.
5.CYLKOWGdy masz wierzytelność u bliźniego twojego, wierzytelność jakąkolwiek, nie wchodź do domu jego, aby brać zastaw od niego;
6.KRUSZYŃSKIGdy pożyczysz bliźniemu twemu jakikolwiek przedmiot, nie wejdziesz do jego domu, aby zabrać swój zastaw;
7.MIESESGdy dochodził będziesz u bliźniego twego jakiegokolwiek długu, nie będziesz [mógł] do domu jego wstąpić, ażeby brać u niego zastaw;
8.TYSIĄCL.WYD5Jeśli bliźniemu swemu udzielisz pożyczki z zabezpieczeniem, nie wejdziesz do jego domu, by zabrać coś w zastaw.
9.BRYTYJKAJeżeli udzielisz swemu bliźniemu jakiejkolwiek pożyczki pod zastaw, to nie wejdziesz do jego domu, aby odebrać zastaw;
10.POZNAŃSKAJeżeli pożyczysz cokolwiek swemu sąsiadowi, nie wejdziesz do jego domu, aby wziąć sobie zastaw.
11.WARSZ.PRASKAJeśli pożyczysz bliźniemu jakąś rzecz, to nie będziesz zaraz szedł do jego domu, żeby wziąć coś w zastaw.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Kiedy masz u twojego bliźniego wierzytelność jakąkolwiek wierzytelność, nie wchodź do jego domu, aby wziąć od niego zastaw.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli udzielisz swojemu bliźniemu jakiejkolwiek pożyczki, nie wejdziesz do jego domu, by odebrać zastaw.