« 5Moj 24:17 5 Księga Mojżeszowa 24:18 5Moj 24:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPWspominaję, żeś robotował w Ejipcie a wywiodł cię Pan Bog twoj odtąd, przetoż przykazuję tobie, aby uczynił ty to rzeczy.
2.WUJEK.1923Pamiętaj, żeś służył w Egipcie, i wybawił cię ztamtąd Pan, Bóg twój: przeto przykazuję tobie, abyś tę rzecz czynił.
3.GDAŃSKA.1881Ale pamiętaj, żeś niewolnikiem był w Egipcie, a iż cię wybawił Pan, Bóg twój, stamtąd; dla tegoż ja przykazuję tobie, abyś to czynił.
4.GDAŃSKA.2017Ale pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w Egipcie i że PAN, twój Bóg, wybawił cię stamtąd. Dlatego nakazuję ci, abyś to czynił.
5.CYLKOWA pomnij, żeś niewolnikiem był w ziemi Micraim, a wyzwolił cię Wiekuisty, Bóg twój, ztamtąd; przeto nakazuję ci, abyś to uczynił.
6.KRUSZYŃSKIPrzypomnisz sobie, żeś był niewolnikiem w Egipcie i że Jahwe, Bóg twój, stamtąd cię odkupił: dlatego zalecam ci tak postępować w tej sprawie.
7.MIESESPomnij, iż byłeś niewolnikiem [sam] w Egipcie, a Bóg twój Wiekuisty wyzwolił ciebie stamtąd; – dlatego przykazuję tobie Ja wykonywać przykazanie to.
8.TYSIĄCL.WYD5Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w Egipcie i wybawił cię stamtąd Pan, Bóg twój; dlatego nakazuję ci zachować to prawo.
9.BRYTYJKAPamiętaj też, że byłeś niewolnikiem w Egipcie, a odkupił cię stamtąd Pan, Bóg twój; dlatego Ja nakazuję ci, abyś to czynił.
10.POZNAŃSKAMasz sobie przypomnieć, żeś był niewolnikiem w Egipcie i że twój Bóg, Jahwe, wybawił cię stamtąd. Dlatego ja nakazuję ci, abyś tak właśnie postępował.
11.WARSZ.PRASKABędziesz pamiętał, że sam kiedyś byłeś niewolnikiem w Egipcie, skąd wyprowadził cię twój Bóg, Jahwe. Dlatego nakazuję ci postępować w taki sposób.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi Micraim, a WIEKUISTY, twój Bóg, wyzwolił cię stamtąd; dlatego ci nakazuję, abyś to uczynił.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITPamiętaj, że byłeś niewolnikiem w Egipcie, lecz PAN, twój Bóg, wykupił cię stamtąd - dlatego polecam ci postępować w ten sposób.