« 5Moj 24:18 5 Księga Mojżeszowa 24:19 5Moj 24:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPGdyż seżniesz nasienie na twem polu a zapomniaw snop ostawisz, nie wrocisz się, aby ji wziął, ale jinemu i sirocie, i wdowie przepuść wziąć, ać pożegna tobie Pan Bog twoj we wszem usilu ręku twu.
2.WUJEK.1923Gdy będziesz żął zboże na swem polu, a zapomniawszy snop zostawisz, nie wrócisz się, abyś go wziął: ale przychodniowi i sierocie i wdowie wziąć dopuścisz, abyć błogosławił Pan, Bóg twój, we wszelkiéj robocie rąk twoich.
3.GDAŃSKA.1881Gdybyś_żął zboże twoje na roli twojej, a zapamiętałbyś snopa na polu, nie wracaj się, abyś go wziął; przychodniowi, sieroci, i wdowie to będzie, abyć błogosławił Pan, Bóg twój, w każdej sprawie rąk twoich.
4.GDAŃSKA.2017Gdy będziesz żął zboże na swoim polu i zapomnisz snopka na polu, to nie wracaj, aby go wziąć. Będzie to dla obcego, sieroty i wdowy, aby ci błogosławił PAN, twój Bóg, w każdym dziele twoich rąk.
5.CYLKOWGdy będziesz zżynał użątek na polu twojém, a zapomnisz snop na polu, nie wracaj się, by go zabrać: dla cudzoziemca, dla sieroty i wdowy niechaj zostanie, aby błogosławił ci Wiekuisty, Bóg twój, w każdej sprawie rąk twoich.
6.KRUSZYŃSKIGdy będziesz odbywał żniwo na swem polu i zapomnisz snopka na polu, nie powrócisz, aby go zabrać: będzie on dla cudzoziemca, dla sieroty, dla wdowy, aby ci Jahwe, Bóg twój, błogosławił w każdej pracy rąk twoich.
7.MIESESGdy będziesz żniwo twoje żąć na polu swojem, a zapomniesz snopu w polu tem, – nie będziesz [mógł] wracać, ażeby go zabierać; – przychodniowi [gēr], sierocie, albo wdowie niech przypadnie, ażeby Bóg twój Wiekuisty błogosławił tobie w każdem dziele twoich rąk.
8.TYSIĄCL.WYD5Jeśli będziesz żął we żniwa na swoim polu i zapomnisz snopka na polu, nie wrócisz się, aby go zabrać, lecz zostanie dla przybysza, sieroty i wdowy, aby ci błogosławił Pan, Bóg twój, we wszystkim, co czynić będą twe ręce.
9.BRYTYJKAGdy będziesz żął zboże na swoim polu, a zapomnisz snop na polu, to nie wracaj, aby go zabrać. Niech pozostanie dla obcego przybysza, dla sieroty i dla wdowy, aby ci błogosławił Pan, Bóg twój, we wszystkim, co czynisz.
10.POZNAŃSKAGdy będziesz żął w czas żniwa na swym polu i zapomnisz na nim jakiegoś snopka, nie będziesz się wracał, by go zabrać. Niech pozostanie dla cudzoziemca, sieroty i wdowy, aby twój Bóg, Jahwe, pobłogosławił każdą pracę twych rąk.
11.WARSZ.PRASKAGdy będziesz żął zboże na swoich polach, to jeśli przez zapomnienie zostawisz na polu jakieś kłosy, nie będziesz wracał, żeby je pozbierać. Niech zostaną dla cudzoziemców, dla sierot i dla wdów, żeby Jahwe błogosławił wszystkim dziełom twoich rąk.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdy będziesz zżynał plon na twoim polu i zapomnisz na polu jakiś snop, nie wracaj, aby go zabrać; niech zostanie dla cudzoziemca, dla sieroty i wdowy, aby ci błogosławił WIEKUISTY, twój Bóg, w każdej sprawie twych rąk.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy będziesz żął swoje zboże na polu, a zapomnisz zabrać jakiś snop, nie wracaj, by go wziąć. Niech pozostanie dla cudzoziemca, sieroty i wdowy, po to, by błogosławił ci PAN, twój Bóg, w każdym dziele twoich rąk.