« 5Moj 24:19 5 Księga Mojżeszowa 24:20 5Moj 24:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPPakli[by] owoce z oliwy będziesz zbirać, cożkoli zostanie na drzewie, nie nawrocisz się chcę to sebrać, ale ostawisz przychodzącemu, sirocie i wdowie.
2.WUJEK.1923Jeźli zbierzesz owoce oliwne, cokolwiek na drzewiech zostanie, nie wrócisz się, żebyś zebrał: ale zostawisz przychodniowi, sierocie i wdowie.
3.GDAŃSKA.1881Gdy będziesz obierał oliwki twoje, nie oglądajże się na każdą gałązkę za sobą; przychodniowi, sierocie, i wdowie to będzie.
4.GDAŃSKA.2017Gdy będziesz otrząsał swoje drzewo oliwne, nie przeglądaj drugi raz gałązek. Będzie to dla obcego, sieroty i wdowy.
5.CYLKOWGdy będziesz obijał oliwki twoje, nie przeglądaj gałązek za sobą: dla cudzoziemca, dla sieroty i wdowy niechaj zostanie.
6.KRUSZYŃSKIKiedy będziesz strząsał oliwkę swoją, nie zdejmiesz z niej ostatka: będzie dla cudzoziemca, dla sieroty i wdowy.
7.MIESESGdy będziesz obijał oliwne drzewo twoje, nie przeglądaj [ponownie] gałązek za sobą; – przychodniowi, sierocie, albo wdowie niech przypadnie.
8.TYSIĄCL.WYD5Jeśli będziesz zbierał oliwki, nie będziesz drugi raz trząsł gałęzi; niech zostanie coś dla przybysza, sieroty i wdowy.
9.BRYTYJKAGdy będziesz otrząsał swoje drzewo oliwne, to nie przeglądaj za sobą gałązek. To, co pozostanie, będzie dla obcego przybysza, dla sieroty i dla wdowy.
10.POZNAŃSKAGdy będziesz otrząsał twoją oliwkę, nie obieraj jej do szczętu; niech pozostanie [coś] dla cudzoziemca, sieroty i wdowy.
11.WARSZ.PRASKAGdy będziesz zbierał oliwki, nie będziesz [po ich zerwaniu] za każdym razem jeszcze potrząsał gałęziami; niech to, co na nich zostanie, będzie dla cudzoziemców, dla sierot i dla wdów.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Kiedy będziesz obijał twoje oliwki, nie przeglądaj za sobą gałązek; niech to zostanie dla cudzoziemca, dla sieroty i wdowy.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy będziesz otrząsał swoje drzewo oliwne, to nie przeglądaj za sobą gałązek. Pozostaw to dla cudzoziemca, sieroty i wdowy.