« 5Moj 24:20 5 Księga Mojżeszowa 24:21 5Moj 24:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA gdyż zbierasz twą winnicę, nie zbiraj gronnych jagod, jeż to ostawają, ać się dostaną ku użytku przychodzącemu, sirocie i wdowie.
2.WUJEK.1923Jeźli obierzesz winnicę twoję, nie zbierzesz gron pozostałych: ale się dostaną na potrzebę przychodniowi, sierocie i wdowie.
3.GDAŃSKA.1881Gdy będziesz obierał winnicę twoję, nie zbierajże gron pozostałych za tobą; przychodniowi, sierocie, i wdowie to będzie.
4.GDAŃSKA.2017Gdy będziesz zbierał winogrona ze swojej winnicy, nie zbieraj pozostałych gron. Będzie to dla obcego, sieroty i wdowy.
5.CYLKOWGdy będziesz obierał winnicę twoję, nie obieraj do szczętu za sobą: dla cudzoziemca, dla sieroty i wdowy niechaj zostanie.
6.KRUSZYŃSKIGdy będziesz obcinał winnicę swoją, nie zbierzesz, co pozostanie po tobie: będzie dla cudzoziemca, sieroty i wdowy.
7.MIESESGdy będziesz obierał winnicę twoją, nie będziesz zbierał [ponownie] za sobą; – przychodniowi, sierocie, albo wdowie niech przypadnie.
8.TYSIĄCL.WYD5Gdy będziesz zbierał winogrona, nie szukaj powtórnie pozostałych winogron; niech zostaną dla przybysza, sieroty i wdowy.
9.BRYTYJKAGdy będziesz zbierał winogrona w swojej winnicy, to nie zbieraj ostatków winobrania. To, co pozostanie, będzie dla obcego przybysza, dla sieroty i dla wdowy.
10.POZNAŃSKAKiedy będziesz dokonywał zbioru w swojej winnicy, nie rób tego po raz drugi; niech pozostanie [coś] dla cudzoziemca, sieroty i wdowy.
11.WARSZ.PRASKAGdy będziesz zrywał winogrona, nie będziesz wracał, żeby sprawdzić, czy nie zostały gdzieś jeszcze jakieś grona winne; niech już to będzie dla cudzoziemców, dla sierot i dla wdów.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdy będziesz obierał swoją winnicę, nie obieraj za sobą do szczętu; niech to zostanie dla cudzoziemca, dla sieroty i wdowy.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy będziesz w winnicy obcinał winogrona, nie zbieraj tego, co za sobą zostawiłeś. Niech to pozostanie dla cudzoziemca, sieroty i wdowy.