« 5Moj 24:21 5 Księga Mojżeszowa 24:22 5Moj 25:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPWspominaję, że jeś sam robotował w Ejipcie, a przeto przykazuję tobie, aby uczynił tę to rzecz.
2.WUJEK.1923Pomnij, żeś i ty służył w Egipcie, i przetoć przykazuję, abyś czynił tę rzecz.
3.GDAŃSKA.1881A pamiętaj, iżeś był niewolnikiem w ziemi Egipskiej; przetoż ja tobie przykazuję, abyś to czynił.
4.GDAŃSKA.2017I pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi Egiptu. Dlatego nakazuję ci, abyś to czynił.
5.CYLKOWA pomnij, żeś niewolnikiem był na ziemi Micraim; przeto nakazuję ci, abyś to uczynił.
6.KRUSZYŃSKIPrzypomnisz sobie, żeś był niewolnikiem w ziemi egipskiej: dlatego ci nakazuję, abyś w ten sposób postąpił.
7.MIESESPomnij, iż niewolnikiem byłeś w Kraju Egipskim; – dlatego przykazuję tobie Ja wykonywać przykazanie to”.
8.TYSIĄCL.WYD5Pamiętaj, że i ty byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej; dlatego nakazuję ci zachować to prawo.
9.BRYTYJKAPamiętaj też, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej; dlatego Ja nakazuję ci, abyś to czynił.
10.POZNAŃSKAMasz sobie przypomnieć, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej; dlatego nakazuję ci, abyś tak właśnie postępował.
11.WARSZ.PRASKABędziesz pamiętał, że sam kiedyś byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej. Dlatego nakazuję ci postępować właśnie w taki sposób.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem na ziemi Micraim; dlatego ci nakazuję, abyś to uczynił.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITPamiętaj, że byłeś niewolnikiem w Egipcie - dlatego polecam ci postępować w ten sposób.